Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


Midnight Sun Flights

År 1951 kunde man åka med "The Dollar Train" och se på midnattssolen. Tåget var utrustat som ett rullande hotell.
I Svenska Dagbladet den 17 juli 1952 fanns en notis på engelska: "New Midnight Sun Fligth. There will be another chance to see the Midnight Sun on Saturday when a SAS-plane leaves Bromma air-port at 22.45 for a cruise North of the Artic Circle. An Artic Circle supper will be served on board. (Stockholm-TT)".

Finns det några stämplar för åren 1952 och 1953?

1954-06-20

Malmö-Stockholm-Luleå-Kiruna (Midnattssolflygning) - MNF195406020MKIR.

Stockholm-Luleå-Kiruna - MNF195406020SKIR.

Luleå-Kiruna - MNF195406020LKIR.

Kiruna-Luleå - MNF19540620KLUL.

Kiruna-Luleå-Stockholm - MNF19540620KSTO.

Kiruna-Luleå-Stockholm-Malmö - MNF19540620KMMA.

1959-06-06 - 1959-07-17

Midnight sun flight

Stockholm-Kiruna - MNF19590606KIR.

Midnight Sun Flight

Stockholm-Kiruna - MNF19590710KIR.

Kiruna-Stockholm - MNF19590710STO.

1960-06-??

Midnight Sun Flight

Stockholm-Kiruna.

1961-06

Midnight Sun Flight 1961

Stockholm-Kiruna.

1962-06-02

Midnight Sun flight 1962

Stockholm-Kiruna - MNF19620602.

1963-06-01

Midnight Sun flight 1963

Stockholm Kiruna - MNF19630601.

1964-06-??

Midnight Sun flight 1964

Stockholm-Kiruna

1965-06-05

Midnight sun flight 1965

Stockholm-Kiruna - MNF19650605.

1966

Stockholm-Kiruna - MNF1966.1967-06

Midnight Sun Flight 1967

Stockholm-Kiruna

1968-06-08

Stockholm-Kiruna - MNF19680608.

1969-06-07

Stockholm-Kiruna - MNF19690607.

1970-06-02

Midnight Sun fligth 1970

Stockholm-Kiruna - MNF19700602.

1971-06-16

Midnight Sun fligth 1971

Stockholm-Kiruna - SAS 7112.

1972-06-10

Midnight Sun fligth 1972

Stockholm-Kiruna - MNF19720610.

1973-06-12

Midnight Sun fligth 1973

Stockholm-Kiruna - SAS 7307.

1974-06

Midnight Sun fligth 1974

Stockholm-Kiruna

1975-06

Midnight Sun Fligth 1975

Stockholm-Kiruna

1976

Stockholm-Kiruna

1977

Midnight Sun Fligth 1977

Stockholm-Kiruna

1978

Stockholm-Kiruna

1979

Midnight Sun Flight 1979

Stockholm-Kiruna

1980

Midnight Sun Fligth 1980

Stockholm-Kiruna

1981

Midnight Sun Flight 1981

Stockholm-Kiruna

1982

Midnight Sun Flight 1982

Stockholm-Kiruna

1983-06-23 - 1983-07-14

Midnight Sun Flight 1983

Stockholm-Kiruna. Sol, fjälltopp och DC 9 - SMS 83-157.

1984

Midnight Sun flight 1984

Stockholm-Kiruna

1985

Midnight Sun Fligth 1985

Stockholm-Kiruna

1986

Midnight Sun Fligth 1986

Stockholm-Kiruna

1987

Midnight Sun Flight 1987

Stockholm-Kiruna

1988

Midnight Sun fligth 1988

Stockholm-Kiruna

1989

Midnight Sun flight 1989

Stockholm-Kiruna

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996-06

Midnight Sun Flight 1996

Stockholm-Kiruna

UPP