Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Källförteckning (List of Sources)

Tryckta källor (Printed Sources)

Digital källor (Digital Sources)

SAS Philatelic Club

SAS har som många andra storföretag ett antal fritidsföreningar för sina anställda.

Sverige

I Sverige bildades en frimärksklubb (SAS filatelistklubb) 1951.

De första vinjetterna gjordes med stämplar med varierande resultat.
År 1954 kom de första breven med tryckt vinjett.

1976-09-04 SAS Frimärksklubbs 25 års jubileum SMS 76-148

Boeing B747.

30 år

30-årsjubileet firades med en utställning på Postmuseum med specialstämpel.

40 år

För 40-årsjubileet finns ett minnesbrev med vinjett.

Slutet

Reglerna för personalklubbar ändrades 2001; det fick inte vara för många pensionärer i styrelsen. Den svenska klubben klarade inte detta krav. Klubben bytte då namn till Scandinavian Philatelic Club och existerade några år till utan någon koppling till SAS. Det innebar att man inte längre kunde ge ut FFC.

Under sina femtioåriga levnad hann man ge ut över 1000 olika FFC till fromma för oss samlare.

Till sist vill jag rikta ett stort tack Stellan Almberg (från SAS-klubben), som inte bara hjälpt mig med ovanstående uppgifter utan också varit behjälplig i andra knepiga frågor om FFC från SAS.

Danmark

Även den danska föreningen, SAS Filtaelistklub, grundades 1951.

D.D.L. hade en filatelistklubb; grundad 1946??

Norge

Italien

???????

Ett exempel.

UPP