Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


Syfte

Bokomslag Luftpost

Syftet med denna hemsida är bland annat att illustrera svensk flygpost, speciellt så kallade "First Flight Covers", men även andra försändelser, stämplar med mera som kan vara av intresse.
Luftpostens historia finns dokumenterad i Örjan Lüning utmärkta bok: "Luftpostens historia i Norden", utgiven av SFF 1978.

Lünings illustrationer är svartvita och han kunde natorligtvis bara avbilda ett fåtal.

SAS Filatelistklubbs förteckning

Lünings katalog går fram till den 24 januari 1972. Ett bra komplement till Lüning är: "Førsteflyvningskuverter udgivet af S.A.S. filatelistklub Københavns lufthavn DK-2770 Kastrup 1998".

SAS Filatelistklubb var under många år aktiva och tog fram kuvert med vinjetter inte bara för FFC utan också när SAS införde nya flygplansmodeller. Även om de ibland ser lite tråkiga ut så medförde detta att vi nu har en bra dokumentation, som skulle vara väldigt svår att ta fram i efterskott.

Lüning dokumenterade även utländska flygbolags FFC som utgick från svenska flygplatser. Finns det någon översikt för sådana efter 1971?

Finns det någon förteckning för tiden efter 1998? Hör i så fall av er till gunnar "kanellbulle" smps.se.

SMS Svenska motivstämplar

Svenska Motivsamlare SMS har i samarbete med Sveriges-Filateslit-Förbund gett ut:
Svenska motivstämplar - Minnespoststämplar och andra stämplar med motivanknytning (flera delar).
Även här finns en del att hämta.

När man jämför ovanstående källor inser man att det finns luckor i dem.

Denna sida är främst ett försök att göra en fortsättning på Lünings katalog som slutar den 24/1 1972 samt ta med de flighter Lüning missade.

Flygolyckor och isflyg behandlas inte eftersom de redan finns på webben.

Lond first flight

Första nattflygningen Stockholm-Malmö-Hamburg-Amsterdam-London.

FAM Routes

FAM Routes tilldelades amerikanska flygbolag av US Postal Service för att frakta post till främmande länder. Varje rutt fick ett nummer (1-98). Dessa rutter finns katalogiserade i American Air Mail Societys handböcker. Man brukar dela upp dessa i tre perioder, före andra världskriget, under kriget och efter kriget. Dessa FFC brukar numreras Frr-nn, där rr är ruttnumret och nn ett löpande. Exempel FFC Reykjavik-Stockholm 1947-03-18: F24-31.

Kontaktperson

Webmaster.