Årsmöte

Äger rum den 29 september. Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 2 2020
Nytt nummer.
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2020 nummer 3.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Medlemmarnas frågespalt

Clowner

Clowner
Redaktionspersonalen från Tidningskontoret,

Vår medlem Arne O. Olsson vill gärna ha svar på vilka dessa clowner är och i vilket sammanhang kortet använts.

Läs mer i Hembygdsfilatelisten nummer 1 2018.
Svar kan mailas till webmaster.


Efterlysning

Postmöte i Örebro
Stämpel från Postmötet i Örebro 1901.

Denna stämpel finns inte upptagen i Handböckerna.
Läs mer i Hembygdsfilatelisten nummer 4 2017.


Vad hände egentligen i Härnösand 1858

Bläckmakulerad 4 S Bco

Det finns ett antal bläckmakulerade 4 skillingar och 12 öre Vapen från Härnösand 1858. De flesta har antagit att orsaken skulle vara någon form av brand. Problemet är att det går inte att hitta någon eldsvåda i källorna. Vad hände egentligen.
Läs mer i Hembygdsfilatelisten nummer 3 2017.


Retur Köpenhamn

Retur Köpenhman

En av våra medlemmar i Skåne vill ha information om denna stämpel.
Läs mer i Hembygdsfilatelisten nummer 3 2016.


Upplysningar kan sändas till webmaster.


Upp     Hem