Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

15 öre brun

FDC

FDC och isflyg

Samma dag som 15 öre brun gavs ut var det premiär för isflygpost med Gotland,

Singelfrankeringar

Inrikes

Lokalbrev

Lokalt brev Göteborg

Två brev skickade lokalt i Göteborg, 2- respektive 3-sidig tandning.
Porto lokalt 20 gram: 15 öre (1.7.1944-30.5.1951).

Upp


>