Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

30 öre ultramarinblå

FDC

FDC 30 öre ultramarinblå

30 öre ultramarinblå utkom den 8 april 1940.

Inrikes

Brev

Brev postat ombord på Gripsholm

Brev postat ombord på M/S Gripsholm till Sverige med sidostämpel som talar om att brevet postats ombord.
Märket är makulerat med SJP 7 Stockholm New York.
Brevet är överfrankerat med 10 öre. Man har använt utlandsportot fast det räckt med porto för inrikes brev.

Postförskott

Postförskott

Trycksak från 1940 med postförskott.
Trycksaksporto: 5 öre
Postförskottsavgift: 25 öre
Totalt: 30 öre.

Utrikes

Aerogram

Aerogram till HongKong

Utlandsporto: 30 öre (1.7.1936-31.5.1952).

Upp

>