Testversion

Detta är en testversion!
OBS Många länkar saknar sidor, är på gång.
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

70 år 40+10 öre blå

Singelfrankeringar

Utrikes

Brev

Brev till Paris

Brev till Paris.
Utlandsporto: 40 öre (1.6.1952-31.6.1962).

Posted on board

Posted on board

Postat ombord på M/S Stella Polaris.
Utlandsporto: 40 öre.
M/S Stella Polaris var ett kryssningsfartyg som byggdes på Götaverken i Göteborg åren 1926-27 för det norska rederiet Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS). År 1951 köptes hon av svenska Clipper Line. Hon seglade bland annat i Västindien, Medelhavet och Östersjön, innan hon 1969 såldes till japanska International House Co. Ltd i Tokyo och byggdes om till hotell och restaurang.

Aerogram

FFC till Tokyo

FFC till Tokyo
Utlandsporto: 40 öre
Luftposttillägg: 0 öre.

Multifrankeringar

Utrikes

Luftpost

FFC till Johannesburg

FFC till Johannesburg
Utlandsporto: 40 öre
Luftposttillägg: 40 öre.


>