Testversion

Detta är en testversion!
OBS Många länkar saknar sidor, är på gång.
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

70 år 40+10 öre blå

Singelfrankeringar

Utrikes

Brev

Brev till Paris

Brev till Paris.
Utlandsporto: 40 öre (1.6.1952-31.6.1962).

Posted on board

Posted on board

Postat ombord på M/S Stella Polaris.
Utlandsporto: 40 öre.
M/S Stella Polaris var ett kryssningsfartyg som byggdes på Götaverken i Göteborg åren 1926-27 för det norska rederiet Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS). År 1951 köptes hon av svenska Clipper Line. Hon seglade bland annat i Västindien, Medelhavet och Östersjön, innan hon 1969 såldes till japanska International House Co. Ltd i Tokyo och byggdes om till hotell och restaurang.

Aerogram

FFC till Tokyo

FFC till Tokyo
Utlandsporto: 40 öre
Luftposttillägg: 0 öre.

Multifrankeringar

Utrikes

Luftpost

FFC till Johannesburg

FFC till Johannesburg
Utlandsporto: 40 öre
Luftposttillägg: 40 öre.


>