Testversion

Detta är en testversion!
OBS Många länkar saknar sidor, är på gång.
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Typ III FDC

Denna sida är tänkt att fungera som katalog. Visa när de olika valörerna kom ut, samt visa hur automathäftena såg ut.

1961-03-20

FDC 1961-03-20

15, 20 och 30 öre A och BB.

1961-10-23

FDC 1961-10-23

25, 35 och 40 öre.

1962-09-03

Automathäften

FDC HA 9 O

FDC HA 9 R

Automathäften HA 9 O och R.

HA10 RH + *RV

Automathäften HA10 RH + RV.

HA10 OH + OV

Automathäften HA10 OH + OV.

1964-06-25

,,

35, 40 A och BB och 60 öre samt 5öre Siffertyp och
1.20 kr Tre Kronor.

Automathäften

FDC HA 12

Automathäften HA12.

HA 12

Automathäften HA13 RV, RH, OV och OH.

1964-10-12

FDC 1964-10-12

30 öre BB och 45 öre med 95 öre Hällristning.

1965-05-26

Automathäften

FDC 1965-05-26

Automathäften HA 14 R och O.

1966-04-18

Automath&auften

FDC 1966-04-18

Automathäften HA 15 R och O.

1967-06-16

FDC 1967-06-16

45 öre A + BB och 70 öre.

1968-02-21

FDC 50 öre

50 öre A + Dalslands kanal och trandans.

1969-01-20

FDC 1969-01-20

50 öre BB samt 10 öre fartyg i Öresund och 2 kronor
Tre Kronor.

1969-02-28

FDC 1969-02-28

55 öre A + BB.

upp

>