Testversion

Detta är en testversion!
OBS Många länkar saknar sidor, är på gång.
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Typ II 15 öre röd

Singelfrankering

Inrikes

Brevkort

.

15 öre i par med 5öre

I par med 5 öre siffertyp. Porto 20 öre.

Trycksak

Vykort med 15 öre typ II röd

Julkort med porto 15 öre för 100 grams trycksak.

15 ör i par på trycksak

Porto 30 öre som B-trycksak (1.10.1970-31.9.1971).


>