logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Singelfrankeringar

65 öre

Inrikes

Postförskott

Postförskott

Postförskott.
Brevporto: 25 öre
Postförskott: 40 öre
Totalt: 65 öre.

Utrikes

Brev - Luftpost

ffc to LA

Flygpost till USA. (Första SAS-flyg till Los Angeles via Grönland).
Utrikesporto 40 öre (1.6 1952 - 31.5 1957)
Flygporto 25 öre (1.9 1953 - ?)

Brev - Posted on Board

Posted on board M/S Kungsholm

Luftpostbrev postat ombord på M/S Kungsholm mellan Göteborg och New York till Danmark 1957.

UPP