logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Singelfrankeringar

65 öre

Inrikes

Postförskott

Postförskott

Postförskott.
Brevporto: 25 öre
Postförskott: 40 öre
Totalt: 65 öre.

Utrikes

Brev - Luftpost

ffc to LA

Flygpost till USA. (Första SAS-flyg till Los Angeles via Grönland).
Utrikesporto 40 öre (1.6 1952 - 31.5 1957)
Flygporto 25 öre (1.9 1953 - ?)

Brev - Posted on Board

Posted on board M/S Kungsholm

Luftpostbrev postat ombord på M/S Kungsholm mellan Göteborg och New York till Danmark 1957.

UPP