logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Singelfrankeringar

70 öre

Inrikes

Postförskott

Postförskott

Postförskott stämplat 18.12.1957
Inrikesporto: 30 öre (1.6.1957-31.6.1962)
Postförskott: 40 öre (1.7.1954-31.6.1962).

Utrikes

Brev

Brev till Tyskland

Utlandsporto: 70 öre (1.7 1967 - 31.6 1971).

Luftpost

5 grams luftpostbrev till USA

5 grams luftpostbrev till USA 1967.
Utlandsporto: 70 öre (1.7 1967 - 31.6 1971)
inget tillägg för luftpost.

UPP