logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Singelfrankeringar

70 öre

Inrikes

Postförskott

Postförskott

Postförskott stämplat 18.12.1957
Inrikesporto: 30 öre (1.6.1957-31.6.1962)
Postförskott: 40 öre (1.7.1954-31.6.1962).

Utrikes

Brev

Brev till Tyskland

Utlandsporto: 70 öre (1.7 1967 - 31.6 1971).

Luftpost

5 grams luftpostbrev till USA

5 grams luftpostbrev till USA 1967.
Utlandsporto: 70 öre (1.7 1967 - 31.6 1971)
inget tillägg för luftpost.

UPP