logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Singelfrankeringar

90 öre

Norden

Express

Expressbrev till Danmark

Expresbrev till Danmark
Utlandsporto andra viktklassen: 50 öre
Tillägg för Express: 40 öre
Totalt: 90 öre

Utrikes

Rekommendation

Rek till Tyskland

Rekommenderat brev till Tyskland 1960.
Utrikesporto: 40 öre (1.6 1952-31.6.1962)
Rek. tillägg: 50 öre (1.6.1957-31.6.1962)
Totalt: 90 öre

Luftpostbrev

Luftpost till Venezuela

Luftpostbrev till Venezuela 1958.
Utrikesporto: 40 öre (1.6 1952-31.6.1962)
Luftposttillägg Sydamerika: 50 öre (1.9 1953-31.6 1981)
Totalt: 90 öre

Aerogram

Utrikesporto: 40 öre (1.6 1952-31.6.1962)
Luftposttillägg 10g: 2*25 öre (1.9 1953-31.6 1981)
Totalt: 90 öre

FFC till Tolyo

FFC till Tokyo 24.2.1957
Utrikesporto: 40 öre (1.6 1952-31.6.1962)
Luftposttillägg 5g: 50 öre (1.9 1953-31.6 1981)
Totalt: 90 öre