logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Syfte

Tanken är att dessa sidor främst skall visa möjliga singelfrankeringar av serien Hällristningar, som utgavs mellan 8 november 1954 och 12 oktober 1964. Serien omfattade 9 frimärken.

Även några andra lite udda frankeringar ingår.

Bidrag kan skickas till gunnar"kanellbuller"smps.se. Scanna med 300 dpi jpeg.

Eftersom materialet är ganska modernt har jag i vissa fall retuscherat bort namn och adress på försändelserna av intigritetsskäl.

Sidan har inspirerats av SSPD:s sidor för Postemblem och Tre Kronor.

Postat ombord