logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Syfte

Tanken är att dessa sidor främst skall visa möjliga singelfrankeringar av serien Hällristningar, som utgavs mellan 8 november 1954 och 12 oktober 1964. Serien omfattade 9 frimärken.

Även några andra lite udda frankeringar ingår.

Bidrag kan skickas till gunnar"kanellbuller"smps.se. Scanna med 300 dpi jpeg.

Eftersom materialet är ganska modernt har jag i vissa fall retuscherat bort namn och adress på försändelserna av intigritetsskäl.

Sidan har inspirerats av SSPD:s sidor för Postemblem och Tre Kronor.

Postat ombord