Senaste nytt

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Några udda frankeringar

65 öre

FFC

ffc to LA

Flygpost till USA. (Första SAS-flyg till Los Angeles via Grönland).
Utrikesporto 40 öre (1.6 1952 - 31.5 1957)
Flygporto 25 öre (1.9 1953 - ?)

70 öre

Postat ombord

SAL

Flygpostbrev postat ombord på Svenska Amerikalinjens fartyg Kungsholm 19.1.64
Utlandsporto 20g: 50 öre (1.7.1962 - 31.6-1964)?
Flygposttillägg: 20 öre. ( - )?

90 öre

FFC

FFC till Tokyo

SAS FFC till Tokyo 24.1957.
Utlandsporto 20g: 40 öre ( )
Flygposttillägg 5 gram: 50 öre. ( - )
Totalt: 90 öre.