Senaste nytt

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Några udda frankeringar

65 öre

FFC

ffc to LA

Flygpost till USA. (Första SAS-flyg till Los Angeles via Grönland).
Utrikesporto 40 öre (1.6 1952 - 31.5 1957)
Flygporto 25 öre (1.9 1953 - ?)

70 öre

Postat ombord

SAL

Flygpostbrev postat ombord på Svenska Amerikalinjens fartyg Kungsholm 19.1.64
Utlandsporto 20g: 50 öre (1.7.1962 - 31.6-1964)?
Flygposttillägg: 20 öre. ( - )?

90 öre

FFC

FFC till Tokyo

SAS FFC till Tokyo 24.1957.
Utlandsporto 20g: 40 öre ( )
Flygposttillägg 5 gram: 50 öre. ( - )
Totalt: 90 öre.