HembygdsfilatelisternaInträdesansökan

Jag ansöker om inträde i HEMBYGDSFILATELISTERNA

 Namn: ............................................................................................................

 E-postadress:.........................................................................................

Födelsenummer (de 6 första siffrorna): ............................................................

 

Adress: .............................................................................................................

 

Postnr: .............................. Ort: ..................................................................

 

Telefon-nr:.................................................................................... 

Jag samlar: ............................................................................................................

..............................................................................................................

 

Ort: .................................................den .......... / ........... 201....

 

Namnteckning: .................................................................................................

Ansökan sändes till: 
Ingvar Norelius, Vänortsstråket 1 B, 191 61 Sollentuna
Plusgiro nummer: 98 86 28 - 4


Upp     Hem