Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Lantbrevbärarnas gummistämplar

Forskning

Rektangulära och kvadratliknande Lbb-stämplar var ett forskningsprojekt som drevs av framlidne Hugo Bäckmark i samarbete med Hembygdsfilatelisterna.

Vi söker nu någon som är villig att ta över projektet. Hör i så av er till nedanstående e-post.

En förteckning över de orter där mer uppgifter behövs om kvadratiska LBB-stämplar finns här.

Samma förteckning sorterat pålän.

Andra helt okända linjer kan också finnas.
Alla bidrag som kan komplettera ovanstående förteckning är välkomna.

De uppgifter framlidne Hugo Bäckmark tog fram har förts över till Stämpeldatabasen.

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas.

Rapportera nya stämplar till Stämpeldatabas.

loggaUpp     Hem