Årsmöte

Äger rum den 29 september. Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 2 2020
Nytt nummer.
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2020 nummer 3.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Lantbrevbärarnas gummistämplar

Forskning

Rektangulära och kvadratliknande Lbb-stämplar var ett forskningsprojekt som drevs av framlidne Hugo Bäckmark i samarbete med Hembygdsfilatelisterna.

Vi söker nu någon som är villig att ta över projektet. Hör i så av er till nedanstående e-post.

En förteckning över de orter där mer uppgifter behövs om kvadratiska LBB-stämplar finns här.

Samma förteckning sorterat pålän.

Andra helt okända linjer kan också finnas.
Alla bidrag som kan komplettera ovanstående förteckning är välkomna.

Tills vidare kan uppgifter om nya stämplar skickas till webmaster e-post.

Uppdateringarna kommer att sinom tid vidarebefordras till Facit Postal!Upp     Hem