Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Lantbrevbärarnas gummistämplar

Typ 1 rektangulära

1 A stämpel rektangulära 38-42×20-24mm

"Lantbrevbäraren" med gemener i grotesk stil, ortnamn och linjenummer, förprickad linje med snedstreck, "19.."

LBB type 1 rektangulär


1B

Som 1A men med förstreckad linje

LBB type 1 rektangulär


1C

Som 1A men kolon efter ortnamnet

LBB type 1 rektangulär


1D

Som 1A men ortsnamn med versaler

LBB type 1 rektangulär


1E

Som 1A men komma efter ortnamn

LBB type 1 rektangulär


1F

Som 1A men linjen med redovisningsnummer, fyra siffror

LBB type 1 rektangulär


1G stämpel rektangulär 31×19mm

"Lantbrevbäraren" med gemener i grotesk stil två ortnamn, postkontor-vändort


Typ 2 kvadratiska 23×23 mm

2A

Antikva
ortsnamn med gemener.

LBB typ 2A


2B

Antikva
ortsnamn med versaler.

LBB typ 2B


2C

Grotesk
ortsnamn med versaler.

LBB typ 2C


Typ 3 kvadratiska cirka 20×20 mm

3A

Antikva
ortsnamn med gemener.

LBB typ 2A


3B

Antikva
ortsnamn med versaler.

LBB typ 3B


3C

Grotesk
ortsnamn med gemener.

LBB typ 3C


3D

Grotesk
ortsnamn med gemener
punkterad linje för datum.

LBB typ 3D


3E

Grotesk
ortsnamn med versaler.

LBB typ 3E


3F

Lbb står ovanför ortsnamnet

LBB typ 3F


3G

Antikva
ortsnamn med gemener
datum mellan ortsnamn och Lbb.

LBB typ 3G


3H

Antikva
ortsnamn med gemener.

LBB typ 3H


Se även sidan för Forskning.

 


Upp     Hem