Årsmöte

Äger rum den 29 september. Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 2 2020
Nytt nummer.
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2020 nummer 3.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Medlemsblad

Diplom Malmex 2018

Antal nummer

Medlemsbladet utkommer 4 gånger per år.

Innehåll

Innehåller artiklar om olika ämnen, som hör till samlandet av filateli  i anknytning till hembygden, t ex ortstämplar, postombud- och LBB-stämplar, vykort mm.

Som medlem har man möjlighet att annonsera gratis i tidningen.

Möjlighet att publicera sina rön och få hjälp med kniviga problem.


Redaktionskommitté

  • Anders Bock (ordförande)
  • Gunnar Lithén
  • Sten Lagerholm (redaktör)

Artiklar och bidrag kan skickas till Sten Lagerholm.
Skriv ett E-postbrev till swestamp @ hembygdsfilateli.se (utan blanka i adressen)
eller ett vanligt brev till

Redaktör Sten Lagerholm
Swestamp AB
Höganäsvägen 14
SE-121 53 JOHANNESHOV.


Tidigare nummer att läsa

2020

Nummer 1, 2020

2019

Nummer 4, 2019   Nummer 3, 2019   Nummer 2, 2019   Nummer 1, 2019

2018

Nummer 4, 2018   Nummer 3, 2018   Nummer 2, 2018   Nummer 1, 2018

2017

Nummer 4, 2017   Nummer 3, 2017   Nummer 2, 2017   Nummer 1, 2017

2016

Nummer 4, 2016   Nummer 3, 2016   Nummer 2, 2016   Nummer 1, 2016

2015

Nummer 4, 2015   Nummer 3, 2015   Nummer 2, 2015   Nummer 1, 2015

2014

Nummer 4, 2014   Nummer 3, 2014   Nummer 2, 2014   Nummer 1, 2014

2013

Nummer 4, 2013   Nummer 3, 2013   Nummer 2, 2013   Nummer 1, 2013

2012

Nummer 4, 2012   Nummer 3, 2012   Nummer 2, 2012   Nummer 1, 2012

2011

Nummer 4, 2011   Nummer 3, 2011   Nummer 2, 2011   Nummer 1, 2011

2010

Nummer 4, 2010   Nummer 3, 2010   Nummer 2, 2010   Nummer 1, 2010

2009

Nummer 5, 2009   Nummer 3, 2009   Nummer 2, 2009   Nummer 1, 2009

Nr 4 2009   (Hembygdsfilatelisten nummer 4 var en auktionskatalog.)

2008

Nummer 4, 2008   Nummer 3, 2008   Nummer 2, 2008   Nummer 1, 2008

Nr 4 2008   (Hembygdsfilatelisten nummer 3 var en katalog för
HOLMEX 08 & FRIMUNG 08. Av utrymmesskäl innehåller filen
Nummer 3, 2008
bara artiklarna. Se även Nummer 4, 2008 för
pristagare mm. )

2007

Nummer 4, 2007   Nummer 3, 2007   Nummer 2, 2007   Nummer 1, 2007

2006

Nummer 4, 2006   Nummer 3, 2006   Nummer 2, 2006   Nummer 1, 2006

2005

Nummer 4, 2005   Nummer 3, 2005   Nummer 2, 2005   Nummer 1, 2005  

2003

Nummer 3, 2003 Nummer 2, 2003  

1986

Nummer 2, 1986  


Upp     Hem