Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Hösten 2022

 

Vår förhoppning är att i år kunna hålla "fysiska" möten.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med mig anders.s.bock@outlook.com med frågor.
Anders Bock


Mötestider

På grund av pandemin är alla mötestider preliminära.
Möten kan bli inställda eller flyttade med kort varsel.

Möteslokal

Samtliga möten äger rum i ABF-Huset, Rum Blidö, Sveavägen 41, Stockholm. Tid 17.00–19.30.

Program


Onsdagen den 29 september
Kl. 17.00-19.30

Giselher Naglitsch berättar om ”Sigtunabygdens Posthistoria.”


Onsdagen den 20 oktober
Kl. 17.00-19.30

Bert Myde informerar om ”Nättraby-Alarydsban i Blekinge.”


Torsdagen den 1 december
Kl. 17.00-19.30

Mats Edström kåserar om ”Södra Förstadsbanan.”


Välkomna och väl mött!

Föreningsmöte
Så här trevligt har vi på våra möten!


Upp     Hem