Årsmöte

Äger rum den 29 september. Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 2 2020
Nytt nummer.
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2020 nummer 3.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

2021

 

Höstens möten

Du är alltid välkommen att ta kontakt med mig anders.s.bock@outlook.com med frågor.
Anders Bock

Föreningsmöte
Så här trevligt har vi på våra möten!


Årsmöte 2021

Information från ordföranden

Covid 19 pandemin har stört all vår mötesverksamhet sedan mitten av mars 2020 med bland annat inställda föreningsmöten och ett inställt årsmöte.

Vid styrelsemötet i januari 2021 diskuterade styrelsen kring förutsättningarna för verksamheten under 2021. Först och främst konstaterade styrelsen att utgivningen av tidskriften inte drabbats av pandemin. Utgivningen fortsätter som vanligt.

Egentligen skulle vi haft årsmötet den 25 mars, men det gick inte att hålla det fysiskt pga de restriktioner som då fanns. Vi hade då två alternativ, att göra som 2020 skicka ut ett färdigt årsmötesprotokoll daterat 25 mars 2021 för medlemmarnas synpunkter inom två veckor eller skjuta på årsmötet till september och då också få möjlighet att behandla Gunnar Zettermans motioner från 2020.

Styrelsen beslutade att vi håller 2021 års årsmöte onsdagen den 29 september, vilket betyder att årsmötesmaterialet finns med i nr 2 av tidskriften, som kom ut före sommaren.

Årsmöteshandlingar 2021

Årsmöteshandlingar 2020