Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Normalstämpel 10

Efter ett mycket långt avbrott är nu normalstämpel 10-forskningen igång igen. Som alla intresserade stämpelsamlare vet så publicerades första delen A – J redan 1983. Därefter har Karesuando – Westerby publicerats i Filatelisten med jämna mellanrum. Nu är det tänkt att de resterande orterna ska redovisas i Hembygdsfilatelisten. Man kan säga att mina resultat går på remiss till läsekretsen. Idag är ju läget ett helt annat än på 1980-talet då hembygdsfilatelin fortfarande befann sig i sin linda. Nu räknar jag med att många kommer att höra av sig med uppgifter då var det svårt att få in resultat.

Så småningom när allt är verifierat av läsekretsen så är det tänkt att publicera A – Ö i en enda handbok. Det är åtminstone min dröm.

Raritetsgraderingen får tas med en "nypa salt" än så länge. De avser perioderna förfilateli, skilling banco, vapentyp, ringtyp och Oscar II.

Läs Robert Mattsons upprop om N 10

Orter med många olika typer finns på egna sidor enligt nedan.

Westervik Normalstämpel 10

Westerviks stämplar har trots bättre underlag varit mycket svåra att komma till rätta med. Detta beroende på de stämplar som levererats på 1890-talet. Tyvärr saknas det leveransuppgifter från denna tid eftersom allt arkivmaterial är utrensat från Postens arkiv. Jag har därför angivit de datum som jag känner till i ett nytt fält med titeln Användningstid. Här har den intresserade läsaren möjlighet till att komma med förbättringar. 

Några av de sena stämplarna kan vara renoveringar av tidigare typer men p g a bristen på arkivdata så går det inte att fastställa, utan de får anses som helt nya typer. Skillnaden mellan typerna 10, 11 och 13 är storleken och utformningen av bokstäverna.

Westervik 
(Kalmar län) (Småland)

Ett postkontor öppnades i Westervik i början av 1640-talet.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 5 januari 1849 tillsammans med årsnummer för 1849-1853. Den var i bruk till slutet av 1852 då en fyrkantstämpel (typ 2) avlöser.

Gravör:                  A Lillja
Diameter:                21 mm
Retur:
Sällsynthet:             3 - - - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 18 november 1858. Den avlöste en fyrkantstämpel typ 2 och var i bruk till sommaren 1861 då typ 3 avlöser den.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 - -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 19 juni 1861. Den avlöste typ 2 och var i bruk till sensommaren 1865 då typ 4 avlöser den.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                24,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 4. 
Stämpeln graverades den 28 augusti 1865. Den avlöste typ 3 och var i bruk som huvudstämpel till 1869 då typ 5 avlöser den. Andvändes dock sporadiskt till 1872.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                25,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 5. 
Stämpeln graverades den 21 januari 1869. Den avlöste typ 4 och v
ar i bruk till slutet av 1872 då en renoverad stämpel avlöser den.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                26,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 5a. 
Förmodligen är det en renoverad typ 3 som tas i bruk vid årsskiftet 1872/73. Den är i bruk till 1878, från 1875 parallellt med normalstämpel 16.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                24,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 1 -

 

Typ 6.
Stämpeln graverades förmodligen den 20 oktober 1878. Den avlöste typ 5a och var i bruk till 1887/88.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                25 mm
Användningstid:  (1879-12-17-1887-11-27)
Retur:
Sällsynthet:             - - - 1 1

 

Typ 7.
Stämpeln graverades förmodligen 1879 och var i bruk till 1895. På 1890-talet används den sporadiskt.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                25,5 mm
Användningstid:   (1879-07-12-1895-02-23)
Retur:
Sällsynthet:             - - - 1 1

 

Typ 8.
Stämpeln graverades förmodligen 1881 och kan följas till slutet av 1884.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                23 mm
Användningstid:  (1881-09-18-1884-09-05)
Retur:
Sällsynthet:             - - - 1 -

 

Typ 9.
Stämpeln graverades förmodligen 1892 och kan följas till slutet av 1894.

Gravör:                 Förmodligen W A Barklund
Diameter:                26 mm
Användningstid:  (1892-11-18-1894-08-16)
Retur:
Sällsynthet:             - - - - 2

 

Typ 10.
Stämpeln graverades förmodligen 1894/95 och var troligen i bruk hela 1895.

Gravör:                 Förmodligen W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Bokstavshöjd:           3,5 mm
Användningstid:  (1895-04-25-1895-08-12)
Retur:
Sällsynthet:             - - - - 3

 

Typ 11.
Stämpeln graverades förmodligen 1895/96 och var bruk till slutet av 1897.

Gravör:                  Förmodligen W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Bokstavshöjd:              4 mm
Användningstid: (1896-01-11-1897-12-21) 
Retur:
Sällsynthet:             - - - - 1

 

Typ 12.
Stämpeln graverades förmodligen 1895/96 och var bruk till slutet av 1899.

Gravör:                  Förmodligen W A Barklund
Diameter:                26 mm
Användningstid:   (1896-01-12-1899-04-20) 
Retur:
Sällsynthet:             - - - - 2

 

Typ 13.
Stämpeln graverades förmodligen 1897/98 och var bruk till slutet av 1899.

Gravör:                  Förmodligen W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Bokstavshöjd:         4 mm
Användningstid:    (1898-03-10-1899-10-02)
Retur:
Sällsynthet:             - - - - 2

 

Typ 14.
Stämpeln graverades förmodligen 1897/98 och var bruk till slutet av 1899.

Gravör:                  Förmodligen W A Barklund
Diameter:                25 mm
Användningstid:  (1898-03-19-1899-11-24)
Retur:
Sällsynthet:             - - - - 2

     

Westerås,  Normalstämpel 10

Tyvärr saknas det leveransuppgifter för de två sista stämplarna i denna redovisning eftersom allt arkivmaterial är utrensat från Postens arkiv.
En särpräglad stämpel är typ 10 som jag bara har sett i ett exemplar. Det avtrycket sitter på ett cirkulär och har påträffats av en samlare i ett arkiv i Västerås. 
Vad jag vet så ska ytterligare ett exemplar funnits med på en stämpelauktion för några år sedan.

Westerås 
(Västmanlands län) (Västmanland)

Ett postkontor öppnades i Westerås i början av 1640-talet.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 4 februari 1849 tillsammans med årsnummer för 1849-1853. Den var i bruk tillsammans med typ 2 till mitten av 1856.

Gravör:                  A Lillja
Diameter:                21 mm
Retur:
Sällsynthet:             1 2 - - -

  Typ 2. 
Stämpeln graverades den 4 februari 1849 tillsammans med årsnummer för 1849-1853. Den var i bruk tillsammans med typ 1 till typ 3 avlöser i december 1857.

Gravör:                  A Lillja
Diameter:               20,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             1 1 - - -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 20 december 1857 tillsammans med årsnummer för 1858-1862. Den var i bruk till typ 4 avlöser den i februari 1860.

Gravör:                  A Salmson
Diameter:               21,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - 2 2 - -

 

Typ 4. 
Stämpeln graverades den 1 februari 1860 tillsammans med årsnummer för 1860-1864. Stämpeln levererades den 5 mars 1860. Den var i bruk till slutet av 1862 då typ 6 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               23 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 - -

 

Typ 5
Stämpeln graverades den 1 februari 1860 tillsammans med årsnummer för 1860-1864. Stämpeln levererades den 5 mars 1860. Den var i bruk till slutet av 1862 då typ 7 avlöser.

Gravör:                  W A Barklun
Diameter:               23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 - -

 

Typ 6. 
Stämpeln graverades den 16 december 1862 tillsammans med årsnummer för 1863-1867. Den var i bruk till september 1867 då typ 8 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:              21  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 7. 
Stämpeln graverades den 16 december 1862 tillsammans med årsnummer för 1863-1867. Den var i bruk till september 1867 då typ 9 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               21 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 8. 
Stämpeln graverades den 7 september 1867 tillsammans med årsnummer för 1867-1871. Den var i bruk till augusti 1871 då typ 10 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               24 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 9. 
Stämpeln graverades den 7 september 1867 tillsammans med årsnummer för 1867-1871. Den var i bruk till augusti 1871 då typ 10 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               24 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 10. 
Stämpeln graverades den 28 juli 1871 tillsammans med årsnummer för 1871-1875. Då den av misstag hade graverats med enkelt "V" återleverades den omgående till persedelförrådet för renovering.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               25,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - RR - -

 

Typ 11. 
Förmodligen var det typ 10 som renoverats den 4 augusti 1871. Den var i bruk till mitten av 1874 då typ 16 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               25,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 12. 
Förmodligen var det typ 9 som renoverats den 17 augusti 1871. Den var i bruk till mitten av 1875 då typ 16 avlöser.

Gravör:                  W A Barklun
Diameter:               23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 13. 
När stämpeln har graverats är okänt. Avtryck är kända från 14 maj 1878. Den var i bruk till slutet av 1884.

Gravör:                  Okänd
Diameter:               23 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 14. 
När stämpeln har graverats är okänt. Avtryck är kända från 1879. Den var i bruk till slutet av 1881.

Gravör:                  Okänd
Diameter:               24,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

Wexiö,  Normalstämpel 10

Wexiös stämplar har precis som stämplarna från Westervik varit svåra att komma till rätta med. Detta beroende på de stämplar som levererats på 1880-talet. Tyvärr saknas det ofta leveransuppgifter från denna tid eftersom allt arkivmaterial är utrensat från Postens arkiv. Likaså saknas det mycket från åren 1875-79. Jag har därför angivit de datum som jag känner till i ett fält med titeln Användningstid för de senare typerna.Här har den intresserade läsaren möjlighet till att komma med förbättringar.

Wexiö
(Kronobergs l än) (Småland)

Ett postkontor öppnades i Wexiö i början av 1640-talet.

 

 

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 13 september 1859 tillsammans med årsnummer för 1859-1863. Den var i bruk till september 1864 då typ 3 och 4 avlöser. Stämpeln används tillsammans med typ 2. Under ett par månader används den också parallellt med fyrkantsstämpel typ 3.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                20 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 13 september 1859 tillsammans med årsnummer för 1859-1863. Den var i bruk till september 1864 då typ 3 och 4 avlöser. Stämpeln används tillsammans med typ 1. Under ett par månader används den också parallellt med fyrkantsstämpel typ 3.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                20 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 1 september 1864. Den avlöste typ 1 och 2. Stämpeln var i bruk till tillsammans med typ 4 till sensommaren 1869 då typ 5 och 6 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 4.
Stämpeln graverades den 1 september 1864. Den avlöste typ 1 och 2. Stämpeln var i bruk till tillsammans med typ 3 till sensommaren 1869 då typ 5 och 6 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 5.
Stämpeln graverades den 5 juli 1869. Den avlöste typ 3 och 4. Stämpeln var i bruk tillsammans med typ 6 till början av 1875, under 1874 parallellt med en normalstämpel 16.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 1 -

 

Typ 6.
Stämpeln graverades den 5 juli 1869. Den avlöste typ 3 och 4. Stämpeln var i bruk tillsammans med typ 6 till början av 1875, under 1874 parallellt med en normalstämpel 16.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 1 -

 

Typ 7. 
När stämpeln graveras vet vi inte men avtryck är kända från våren 1877 och kan följas till januari 1879 då typ 8 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Användningstid:   (1877-05-22-1879-01-02)
Retur:
Sällsynthet:             - - - 1 -

 

Typ 8.
Stämpeln graverades förmodligen i januari 1879 och var i bruk till hösten 1879 då typ 9 avlöser. Ramens prickar över "Ö" var förskjuten under hela perioden.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22 mm
Användningstid:  (1879-1-31-1879-07-28)
Retur:
Sällsynthet:             - - - 2 -

 

Typ 9.
Stämpeln graverades förmodligen vid årsskiftet 1879/80 och kan följas till slutet av 1880.

Gravör:                 Förmodligen W A Barklund
Diameter:                22 mm
Användningstid:  (1880-02-03 - 1880-12-03)
Retur:
Sällsynthet:             - - - 1-

 

Typ 10.
När stämpeln graverades vet vi inte. Dess användningstid är också mycket osäker eftersom endast ett avtryck har påträffats.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                21 mm
Användningstid:  1880-10-05
Retur:
Sällsynthet:             - - - ? -

 

Typ 11.
Stämpeln graverades förmodligen under våren 1881 och var i bruk till normalstämpel 14 avlöser i september 1883.

Gravör:                 Förmodligen W A Barklund
Diameter:                22  mm
Bokstavshöjd:          
Användningstid:  (1881-04-13-1883-08-23)
Retur:
Sällsynthet:             - - - 0 -

Wimmerby  Normalstämpel 10

Wimmerby 
(Kalmar län) (Småland)

Ett postkontor öppnades i Wimmerby i början av 1640-talet (1643/45).

 

 

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 23 januari 1857 tillsammans med årsnummer för 1857-1861. Den var i bruk till slutet av 1860 då typ 2 avlöser.

Gravör:                  A Salmson
Diameter:                20 mm
Retur:
Sällsynthet:             - 5 4 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 16 november 1860 tillsammans med årsnummer för 1860-1864. Den var i bruk till början av 1866 då typ 3 avlöser. 

Gravör:                  W A Barklun
Diameter:               23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 20 februari 1866 tillsammans med årsnummer för 1866-1870. Den var i bruk till början av 1871 då typ 4 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               24,5  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 4. 
Stämpeln graverades den 7 januari 1871 tillsammans med årsnummer för 1871-1875. Den var i bruk till slutet av 1872 då typ 4b avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               26,5  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 - -

 

Typ 4b. 
Denna typ är en renoverad  stämpel förmodligen typ 3. Den renoverade stämpeln graverades den 10 oktober 1872 och används till slutet av 1875 då en normalstämpel 16 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               24,5  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 3 -

Wisby,  Normalstämpel 10

 

Wisby 
(Gotlands län) (Gotland)
Ett postkontor öppnades i Wisby någon gång under perioden 1668-1692.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 20 december 1857 tillsammans med årsnummer för 1858-1862. Stämpeln avlöser fyrkantsstämpel typ 4 som var i bruk till årsskiftet 1857/58. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till typ 2 avlöser vid årsskiftet 1861/62. 

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22 mm
Retur:
Sällsynthet:             - 2 1 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 23 november 1861 tillsammans med årsnummer för 1862-1866. Den var i bruk till sommaren 1865 då typ 3 avlöser den.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                21 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 19 maj 1865 tillsammans med årsnummer för 1865-69. Den var i bruk till sommaren 1868 då typ 4 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                23 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 4. 
Stämpeln graverades den 10 juni 1868 tillsammans med årsnummer för 1868-72. Den var i bruk till årsskiftet 1872/73 då den avlöses av en tidigare renoverad stämpel.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 5.
Stämpeln, som förmodligen är en tidigare renoverad stämpel – typ 3, används
till mitten av 1877 då den avlöses av typ 6. Renovering är känd från 18 februari 1873.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                21 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 1 -

 

Typ 6. 
När stämpeln graveras vet vi inte men avtryck är kända från augusti 1877. Den används förmodligen till årsskiftet 1878/79 då typ 7 avlöser. Den används parallellt med normalstämpel 16.

Gravör:                  förmodligen W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Användningstid:  (1877-08-15-1878-12-11) 
Retur:
Sällsynthet:             - - - 1 -

 

Typ 7.  
När stämpeln graveras vet vi inte men avtryck är kända från våren 1877 och kan följas till januari 1879 då typ 8 avlöser. Den tycks återkomma i början av 1881 som hjälpstämpel.

Gravör:                  förmodligen W A Barklund
Diameter:                23 mm
Användningstid:   (1879-05-14-1881-07-05)
Retur:
Sällsynthet:             - - - 2 –

Ystad,  Normalstämpel 10

Ystad 
(Malmöhus län) (Skåne)

Ett postkontor inrättades i Ystad någon gång under perioden 1645-1668, enligt Yngve Nylander.

Typ 1.  
Stämpeln graverades den 2 september 1848 tillsammans med årsnummer för 1848-52.
Den avlöstes av typ 2 senhösten 1853.

Gravör:                    A Lillja
Diameter:                19 mm
Retur:
Sällsynthet:             2 - - - -

 

Typ 2.  
Stämpeln graverades den 22 oktober 1853 tillsammans med årsnummer för 1853-57. Stämpeln avlöstes tillfälligt av en fyrkantstämpel typ 2 i juni 1855. Fyrkantstämpeln var huvudstämpel till slutet av 1856. Sedan återkommer n10-stampen och används tills typ 3 avlöser i mars 1859.

Gravör:                    A Salmson
Diameter:                22 mm
Retur:
Sällsynthet:             2 5 4 - -

 

Typ 3.  
Stämpeln graverades 4 mars 1859 tillsammans med årsnummer för 1859-63. Stämpeln avlöstes av typ 4  i mars 1862.

Gravör:                    W A Barklund
Diameter:                22 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 4.  
Stämpeln graverades 15 mars 1862 tillsammans med årsnummer för 1862-66. Stämpeln avlöstes av typ 5 i början av 1865.

Gravör:                    W A Barklund
Diameter:               20  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 5.  
Stämpeln graverades 3 januari 1865 tillsammans med årsnummer för 1865-69. Stämpeln avlöstes av typ 6 sommaren 1870.

Gravör:                    W A Barklund
Diameter:                22 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 6.  
Stämpeln graverades 19 juli 1870 tillsammans med årsnummer för 1870-74. Stämpeln avlöstes av typ 7 i början av 1873.

Gravör:                    W A Barklund
Diameter:                 24 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 4 -

 

Typ 7. 
En stämpel, förmodligen typ 5 renoverades den 30 december 1872 tillsammans med tre årsnummer 1873-75. Stämpeln avlöstes av normalstämpel 16 med tidigaste kända datum den 12 juni 1876.

Gravör:                    W A Barklund
Diameter:                21,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 1 -

 

Typ 8.  
När stämpeln graverades är osäkert men avtryck är kända från 25 oktober 1878 till 18 november 1891. Den avlöser normalstämpel 16 vars senaste avtryck är från 11 juli 1878. Den används parallellt med typ 9 fram till 1891. En normalstämpel 14 är också i bruk från 1887.

Gravör:                    förmodligen W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 1 1

 

Typ 9.  
När stämpeln graverades är osäkert men avtryck är kända från 25 september 1880. Den används parallellt med typ 8. Det senast kända avtrycket är från 18 januari 1893.

Gravör:                   förmodligen W A Barklund
Diameter:               21  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 1 1

Normalstämpel 10, Örebro

Örebro 
(Örebro län)(Närke)


Ett postkontor inrättades i Örebro redan år 1636.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 2 mars 1860 med årsnummer för 1860-64. Den var i bruk tillsammans med typ 2 tills typ 3 och 4 avlöser i början av 1863. Den skiljer sig från typ med de större årtalssiffrorna "18".

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      21 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 3 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 2 mars 1860 med årsnummer för 1860-64. Den var i bruk tillsammans med typ 1 tills typ 3 och 4 avlöser i början av 1863.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      21 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 31 december 1862 med årsnummer för 1863-67. Den var i bruk tillsammans med typ 4 tills typ 5 och 6 avlöser i början av 1866.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 4. 
Stämpeln graverades den 31 december 1862 med årsnummer för 1863-67. Den var i bruk tillsammans med typ 3 tills typ 5 och 6 avlöser i början av 1866.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 5. 
Stämpeln graverades den 11 januari 1866 med årsnummer för 1866-70. Den var i bruk tillsammans med typ 6 tills typ 7 och 8 avlöser senhösten 1870.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 1 - -

 

Typ 6. 
Stämpeln graverades den 11 januari 1866 med års- nummer för 1866-70. Den var i bruk tillsammans med typ 5 tills typ 7 och 8 avlöser senhösten 1870.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 1 - -

 

Typ 7. 
Stämpeln graverades den 26 november 1870 med årsnummer för 1870-74. Den var i bruk tillsammans med typ 8 till typerna 9 och 10 avlöser våren 1875.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 8. 
Stämpeln graverades den 26 november 1870 med årsnummer för 1870-74. Den var i bruk tillsammans med typ 7 till typerna 9 och 10 avlöser våren 1875.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      24,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 9
När stämpeln graverades är inte känt men avtryck är kända från 19 april 1875. Den var i bruk tillsammans med typ 10 parallellt med Nst16. Senaste avtrycket av typ 9 är från 29 december 1875.

Gravör:                      förmodligen W A Barklund
Diameter:                      21,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 3 -

 

Typ 10. 
När stämpeln graverades är inte känt men avtryck är kända från 27 juli 1875. Den var i bruk tillsammans med typ 9 parallellt med Nst16. Senaste avtrycket av typ 10 är från 16 december 1875.

Gravör:                      förmodligen W A Barklund
Diameter:                      21,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 3 -

 

Typ 11. 
När stämpeln graverades är inte känt men avtryck är känt från 7 januari 1881. Den var i bruk tillsammans med typ 10 till Nst14 avlöser i april 1883.

Gravör:                      förmodligen W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 2 -

 

Typ 12. 
När stämpeln graverades är inte känt men avtryck är kända från 4 mars 1881. Den var i bruk tillsammans med typ 11 från början av 1882 till Nst14 avlöser i april 1883.

Gravör:                      förmodligen W A Barklund
Diameter:                      23 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 1 -

Normalstämpel 10, orter på W och Y

Wallstorp 
(Jönköpings län) (Småland)

En poststation öppnades i Wallstorp 1 januari 1874. Den stängdes den 22 november 1874

Typ 1. Tyvärr finns inga leveransdata om stämpeln och eftersom endast ett avtryck är känt kan vi bara gissa att stämpeln har varit i bruk under poststationens korta tid.

Gravör:            förmodligen W A Barklund
Diameter:                23 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - RR –

Wifstavarf 
(Västernorrlands län) (Medelpad)

En poststation öppnades i Wifstavarf i den 1 maj 1869.
Den lydde under postkontoret i Sundsvall och utväxlade post med postkontoret i Hernösand.
Poststationen stängdes den 5 maj 1890. Den öppnades åter den 6 augusti samma år nu med stavningen Vifstavarf.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 8 april 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-1873. Den var i bruk till poststationen stängdes den 5 maj 1890.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               26,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 5 3 3

Wik 
(Kopparbergs län) (Dalarna)

Ett postkontor öppnades i Wik i år 1754/55.
Postkontoret namnändrades 15 januari 1864 till Westerby.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 8 april 1859 tillsammans med årsnummer för 1859-1863. Den var i bruk till postkontoret stängdes namnändrades den 14 januari 1864.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               20 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 4 - -

Wik 
(Gävleborgs län) (Gästrikland)

En poststation i Wiksjö i Gästrikland den 1 januari 1874. Den stängdes den 30 juni 1877.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 19 december 1873 tillsammans med årsnummer för 1874-78. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till under hela perioden tills den stängdes 1877.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:              21,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - RR –

Wika 
(Kopparbergs län) (Dalarna)

En poststation öppnades i Wika i den 1 januari 1874. Den stängde den 30 april 1878.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 15 oktober 1873 tillsammans med årsnummer för 1873-1877. Den var i bruk till poststationen stängdes den 30 april 1878.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 5 -

Wiken 
(Jämtlands län) (Hälsingland)

En poststation öppnades i Wiken den 1 september 1864. Den namnändrades den 1 juli 1872 till Ytterhogdal.

Typ 1. 
Stämpeln graverades förmodligen i juli 1864 tillsammans med ett sigill. Den var i bruk till poststationen namnändrades den 1 juli 1872.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 5 - -

Wiken 
(Malmöhus län) (Skåne)

En poststation öppnades i Wiken i Skåne den 1 januari 1875.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 29 december 1874 tillsammans årsnummer för 1875-79 . Den var i bruk till poststationen till 30 maj 1899 stängdes. Under åren 1875-78 tillsammans med en normalstämpel.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               23 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 3 2

Wikersvik 
(Örebro län) (Västmanland)

En poststation öppnades i Wikersvik den 1 januari 1874. Den stängde redan den 31 mars samma år och namnändrades till Bengtstorp. Poststationen med namn Wikersvik öppnade igen den 1 juni 1874.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 25 november 1873 tillsammans årsnummer för 1874-78 . Den var i bruk till poststationen till 21 november 1899 då poststationen namnändrades till Vikersvik.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 3 2

Wiksjö 
(Västernorrlands län) (Ångermanland

En poststation öppnades i Wikersvik den 1 januari 1873.

 

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 11 december 1872 tillsammans årsnummer för 1874-80 . Den var i bruk till ? En Nst14 användes?.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 3 3

Wilhelmina 
(Västerbottens län) (Lappland)

En poststation öppnades i Wilhelmina den 1 oktober 1865. Den lydde under och utväxlade post direkt med postexpeditionen i Lycksele.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 26 april 1869 tillsammans årsnummer för  1869-73 Den var i bruk till 29 december 1899 varefter poststationen namnändrades till Vilhelmina.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               27 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 5 3 2

Wilstad 
(Jönköpings län) (Småland) 

En poststation inrättades i Wilstad den 1 januari 1874. Den namnändrades till Smålands stenar den 15 september 1877.

Typ 1. 
Tyvärr finns inga leveransdata om stämpeln. Normalstämpel 10-stampen var förmodligen i bruk under hela perioden tills den namnändrades 1877.

Gravör:             förmodligen W A Barklund
Diameter:              22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - RR -

Wingåker 
(Södermanlands län) (Södermanland)

En postexpedition öppnades i Wingåker 1 november 1850. Den namnändrades till Wingåker från Åsen
den 1 november 1862

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 27 december 1862 tillsammans med årsnummer för 1863-1867. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till typ 2 avlöser vid årsskiftet 1866/67.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                20 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 7 december 1866 tillsammans med årsnummer för 1867-1871. Den var sedan i bruk till typ 3 avlöser. 

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                23 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 25 september 1871 tillsammans med årsnummer för 1871-75. Den var sedan i bruk till Nst16 avlöser hösten 1875.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                26 mm
Användningstid:  ( 1875-09-02, nst 16 1875-11-22)
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 4. 
När stämpeln graverades vet vi inte men avtryck är kända från april 1880. Det finns en anteckning om gravering den 2 februari 1880. Den avlöser den Nst 16 som varit i bruk från senhösten 1875. Stämpeln är används tills typ 5 avlöser i januari 1882.

Gravör:            Förmodligen W A Barklund
Diameter:                23 mm
Användningstid:  ( 1880-04-07 - )
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

 

Typ 5. 
Förmodligen graverades typ 5 den 5 januari 1882. Stämpeln är ibruk parallellt med Nst 14 från mitten av 1883. Stämpeln används till hösten 1887.

Gravör:             Förmodligen W A Barklund
Diameter:                26 mm
Användningstid:  (1882-01-05-1887-09-27)
Retur:
Sällsynthet:             - - 1 - -

Wingäng 
(Värmlands län) (Värmland)

En poststation öppnades i Wingäng 1 juli 1863. Den namnändrades till Ransby den 1 oktober 1872.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 25 september 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-1873. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till under hela perioden som poststationen heter Wingäng.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               27 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 5 RR –

Winslöf 
(Kristianstads län) (Skåne)

En poststation öppnades i Winslöf den 1 augusti 1865. Poststationen namnändrades till Vinslöf den 21 maj 1886. Under åren 1865 till 1869 användes en strålstämpel.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 13 november 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-73. Normalstämpel 10-stampen,som avlöser en strålstämpel, var sedan i bruk till namnändrades den 21 maj 1886.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               25  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 2 4

Wireda 
(Jönköpings län) (Småland)

En poststation öppnades i Wireda den 1 januari 1874. Den ändrade stavning den 13 januari 1900 till Vireda.

Typ 1. 
Stämpeln levererades förmodligen innan poststationen öppnades. Tyvärr saknas graveringsuppgifter. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk under hela perioden tills den namnändrades till Vireda den 13 januari 1900.

Gravör:               förmodligen WA Barklund
Diameter:              23  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 2 2

Wisingsö 
(Jönköpings län) (Småland)

En poststation öppnades i Wisingsö den 16 november 1863. Den namnändrades till Visingsö den 2 juli 1896.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 5 juli 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-73. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till 1880 då en normalstämpel Nst 16 avlöser (27 april 1880). Under åren 1876-78 är årtalssiffrorna skrivna med bläck.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               25  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 5 - -

Wiskabro 
(Hallands län) (Halland)

En poststation öppnades i Nyebro den 1 april 1866. Den bytte namn till Wiskabro den 1 juli 1868. Poststationen stängdes den 31 augusti 1888.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 8 september 1869 tillsammans med årsnummer för  1869-73. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till under hela perioden.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                25,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 4 2 4

Wislanda 
(Kronobergs län) (Småland)

En poststation öppnades i Wislanda den 1 december 1863. Den namnändrades till Vislanda den 12 mars 1885.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 27 januari 1870 tillsammans med årsnummer för 1870-74. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till början av 1878 (2 feb) då Nst 16 avlöser, 30 mars 1878.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                26 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 2 -

Wissefjerda 
(Kalmar län) (Småland)

En poststation öppnades i Wissefjerda den 1 juni 1869. Den namnändrades till Vissefjerda den 18 maj 1890.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 26 april 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-73. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till slutet av 1876 (15 sep). Den används parallellt med Nst 16 från 1875.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                27,5  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 2 -

Wittangi 
(Norrbottens län) (Lappland)

En postuppsyningsplats öppnades i Wittangi den 1 juli 1832. Den omändrades till poststation den 1 oktober 1865.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 18 juni 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-73. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk tills Nst 14 avlöser 1883 16 juli.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                26 mm
Retur:

Sällsynthet:             - - RR 3 -

Wittsjö 
(Kristianstads län) (Skåne)

En postexpedition öppnades i Wittsjö den 1 november 1855. Den namnändrades till Markaryd den 1 juli 1862

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 2 oktober 1855 tillsammans med årsnummer för 1855-59. Stämpeln var i bruk tills postexpeditionen bytte namn.

Gravör:                  A Salmson
Diameter:               20 mm
Retur:
Sällsynthet:             - RR RR - -

Wollsjö 
(Malmöhus län) (Skåne)

En poststation öppnades i Wollsjö den 1 maj 1866.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 4 februari 1870 tillsammans med årsnummer för 1870-74. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till början av 1883 då Nst 14 avlöser (1883-04-23).

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               23,5  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 5 3 -

Woxna 
(Gävleborgs län) (Hälsingland)

En poststation öppnades i Woxna den 3 december 1868. Den namnändrades till Woxnabruk den 4 november 1899.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 10 april 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-73. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk tillsammans med Nst 16 från 9 januari 1875 till 1877, 11 februari.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               22,5  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 2 -

Woxtorp 
(Jönköpings län) (Småland)

En poststation öppnades i Woxtorp den 1 januari 1874.  Den ändrade namn till Woxtorps by den 1 januari 1876.

Typ 1. 
När stämpeln graverades vet vi inte men den har förmodligen varit i bruk under hela perioden innan den namnändrades till Woxtorps by 1876. 

Gravör:             förmodligen W A Barklund
Diameter:                      22 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - RR -

Wredstorp 
(Örebro län) (Närke)

En postexpedition öppnades i Wredstorp den 1 november 1862. Den benämndes Wretstorp från den 28 maj 1873

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 16 december 1862 tillsammans med årsnummer för 1862-66. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till typ 2 avlöser hösten 1867.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                21 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 21 september 1867 tillsammans med årsnummer för 1867-71. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till typ 3 avlöser i maj 1873.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                27 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 4 -

  Typ 3. 
Stämpeln, med stavningen Wretstorp, graverades den 16 maj 1873 tillsammans med årsnummer för 1873-77. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till mitten av 1894 då den avlöses av en normalstämpel 14.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               26 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 2 2

Wrigstad 
(Jönköpings län) (Småland)

En postexpedition öppnades i Wrigstad den 1 oktober 1848. År 1857 upphöjdes den till postkontor för att nedgraderas till poststation den 1 januari 1872.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den  ? 1848 tillsammans med årsnummer 1848-52. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk från oktober 1852 parallellt med en fyrkantstämpel till 1859?  Fyrkantstämpeln är huvudstämpel 1856-63.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                21 mm
Retur:
Sällsynthet:             2 5 3 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 1 oktober 1863 tillsammans med årsnummer för 1863-67. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till typ 3 avlöser senhösten 1870.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                21,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 - -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 4 november 1870 tillsammans med årsnummer för 1870-74. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till n16 avlöser (29 juni 1881). Senast kända avtryck med Nst 10 är 20 maj 1880. Nst 16 första avtryck 29 juni 1881.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                26,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 2 -

Wåmhus 
(Kopparbergs län) (Dalarna)

En poststation öppnades i Wåmhus den 1 januari 1874.

 

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 15 oktober 1873 tillsammans med årsnummer för 1874-78. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till poststationen ändrade stavning till Våmhus den 11 december 1899.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 3 3

Wånga 
(Östergötlands län) (Östergötland)

En poststation öppnades i Wånga den 1 januari 1869. Den stängdes den 18 december 1896

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 8 februari 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-73. Stämpeln var i bruk tills poststationen stängdes i december 1896.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               23  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 4 2 2

Wårgårda 
(Älvsborgs län) (Västergötland)

En poststation öppnades i Wårgårda den 1 januari 1862. Den upphöjdes till postexpedition den 1 januari 1864 men blev åter poststation den 1 juli 1867.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 10 oktober 1863 tillsammans med årsnummer för 1863-67. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till typ 2 avlöser våren 1870.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 26 april 1870 tillsammans med årsnummer för 1870-74. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till typ 3 avlöser senvintern 1874.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                26 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 3 -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 11 februari 1874 tillsammans med årsnummer för 1874-78. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till n16 avlöser 1881. Senast kända avtryck med Nst10 är 21 september 1880. Första avtrycket med Nst16 är 13 juli 1881.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 2 -

Wänge (
Uppsala län) (Uppland)

En poststation öppnades i Wänge den 11 september 1873. Omdöptes till Brunna den 1 maj 1902.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 5 augusti 1873 tillsammans med årsnummer för 1873-77. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk 1884/85 då den avlöstes av Nst 14. Senaste avtryck är 18 november 1884.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               24  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 3 -

Wännäs 
(Västerbottens län) (Västerbotten)

En postuppsyningsmannaplats öppnades i Wännäs den 1 augusti 1859. Den upphöjdes till poststation den 1 oktober 1865. Den 1 oktober 1891 upphöjdes den återigen, nu till postkontor.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 25 oktober 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-73. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till mitten av 1890-talet. Senast kända avtryck med n10 är 27 april 1895. Den används några år parallellt med Nst 14 med stavningen "Vännäs" första avtryck 30 november 1892.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                26 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - RR 2 2

Wäring 
(Skaraborgs län) (Västergötland)

En poststation öppnades i Wäring den 16 februari 1863.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 26 april 1870 tillsammans med årsnummer för 1870-74. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till 10 oktober 1894. En Nst 14 avlöser med stavningen Väring, tidigaste kända avtryck 12 december 1896.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                24 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 2 2

Wäsby 
(Stockholms län) (Uppland)

En poststation öppnades i Wäsby 20 september 1866. Under åren 1866 till våren 1870 användes en strålstämpel.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 26 april 1870 tillsammans med årsnummer för 1870-74. Normalstämpel 10-stampen, som avlöste en strålstämpel, var sedan i bruk till n10: 8 september 1885.  n14:28 november 1888.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 2 4

Wäse 
(Värmlands län) (Värmland)

En poststation öppnades i Wäse den 1 oktober 1869.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 7 september 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-73. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till 16 juli 1882. Den avlöses av Nst 24c den 26 december 1883.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               22  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 2 -

Ytterhogdal 
(Jämtlands län) (Hälsingland)

Poststationen Wiken ändrade namn till Ytterhogdal den 1 juli 1872.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 8 juni 1872 tillsammans med årsnummer för 1872-76. Normalstämpel 10-stampen var sedan i bruk till 1893. Det senaste datumet är den 22 mars 1893. Den avlöses av en Nst 14. Det tidigaste avtrycket är från 2 maj 1894.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                26 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 2 2

Normalstämpel 10, som börjar på Å

 

Åby
(Kristianstads län) (Skåne)

Ett postkontor inrättades i Klippan den 1 januari 1831. Kontoret ändrade namn från Åby till Klippan den 1 januari 1876.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 21 oktober 1859 tillsammans med årsnummer för 1859-63. Den var i bruk tills typ 2 avlöser vid årsskiftet 1864/65.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                20 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 2.
Stämpeln graverades den 16 december 1864 tillsammans med årsnummer för 1865-69. Den var i bruk tills typ 3 avlöser senhösten 1871.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 3.
Stämpeln graverades den 6 oktober 1871 tillsammans med årsnummer för 1871-75. Den var i bruk tills typ 4 avlöser vid årsskiftet 1873/74.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 4 4 -

 

Typ 4.
Stämpeln graverades den 8 december 1873 tillsammans med årsnummer för 1873-77. Den var i bruk tills postkontoret ändrade namn till Klippan den 1 januari 1876. Stämpeln överfördes till poststationen i Åby i Östergötland.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               21 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 3 -

Åby
(Östergötlands län) (Östergötland)

Poststationen Lilla Åby bytte namn till Åby den 1 januari 1876.

Typ 1.
Man övertog stämpeln från Åby i Skåne när det postkontoret ändrade namn till Klippan den 1 januari 1876. Det var alltså den sista stämpeln, typ 4, som övertogs. Den var sedan i bruk till normalstämpel 14 avlöser i början av 1886. Sista kända datum är 10 januari 1886 och första med Nst 14 är 18 februari 1886.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                21 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 2 3

Åhus
(Kristianstads län) (Skåne)

En postexpedition inrättades i Åhus den 1 mars 1862. Den nedgraderades till poststation den 1 september 1875.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 16 november 1861 tillsammans med årsnummer för 1862-66. Den var i bruk tills typ 2 avlöser senhösten 1869.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               20,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 - -

 

Typ 2.
Stämpeln graverades den 29 oktober 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk tills Nst 14  avlöser våren 1888 (12 april 1888).

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:               24 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 2 2 2

Åkarp
(Malmöhus län) (Skåne)

En poststation inrättades i Åkarp den 16 februari  1863.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 18 januari 1870 tillsammans med årsnummer för 1870-74. Den var i bruk tills Nst 14 avlöser 27 augusti 1886.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 3 2 3

Åkersberg
(Stockholms län) (Uppland)

En poststation inrättades i Åkersberg den 1 januari 1874.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 19 december 1873 tillsammans med årsnummer för 1874-78. Den var i bruk tills Nst 14 avlöser 1887? Senaste avtryck med Nst 10 är 1886.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 2 4

Åland

(Uppsala län) (Uppland)

En poststation inrättades i Åland den 11 september 1873.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 5 augusti 1873 tillsammans med årsnummer för 1873-77. Den var i bruk till år 1900 varefter Nst 29 avlöser.

Gravör:                  W A Barklund
Diameter:                24,5 mm
Retur:
Sällsynthet:             - - - 2 2

Ålem
(Kalmar län) (Småland)

En poststation inrättades i Ålem den 1 april 1872.

Typ 1.
Stämpeln graverades den  4 mars 1872 tillsammans med årsnummer för 1872-76. Den var i bruk tills Nst 14 avlöser i början av 1893 (-7 mars 1893, 13 maj 1893 -).

Gravör:                  A Salmson
Diameter:               20,5  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - 5 2 2

Åminne
(Norrbottens län) (Norrbotten)

En poststation inrättades i Åminne den 1 november 1863.

Typ 1.
Stämpeln graverades den  26 juni 1869 tillsammans med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk tills stationen stänger den 31 december 1874.

Gravör:                  A Salmson
Diameter:               24  mm
Retur:
Sällsynthet:             - - RR RR

Åmot
(Värmlands län)(Värmland)

En poststation inrättades i Åmot den 1 oktober 1867. Under åren 1867 - 1869 användes en strålstämpel.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 30 oktober 1869 med årsnummer för 1869-73. Den, avlöste en strålstämpel och var sedan i bruk till mitten av 1876 när Nst 16 avlöser. Senast kända avtryck med Nst 10 är 23 juli 1876 och första med Nst16 är 4 augusti 1876.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 3 2 -

Åmots bruk
(Gävleborgs län)(Gästrikland)

En poststation inrättades i Åmot bruk den 1 januari 1874.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 19 december 1873 med årsnummer för 1874-78. Den var i bruk till 7 mars 1877 (senast kända avtryck) varefter en Nst 16 tar vid den 11 juli 1877.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      25 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 4 -

Åmål
(Älvsborgs län)(Dalsland)

Ett postkontor inrättades i Åmål redan omkring år 1664.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 13 december 1848 med årsnummer för 1848-52. Den var i bruk till typ 2 avlöser hösten 1858 (sista avtrycket 26 augusti 1858).

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      19 mm
Retur:
Sällsynthet:     1 3 5 - -

 

Typ 2.
När stämpeln är graverad vet vi inte men avtryck är kända från 31 oktober 1858. Den var i bruk till typ 3 avlöser  i januari 1865.

Gravör:                      förmodligen W A Barklund
Diameter:                      21 mm
Retur:
Sällsynthet:     - -1 - -

 

Typ 3.
Stämpeln graverades den 3 januari 1865 med årsnummer för 1865-69. Den var i bruk till typ 4 avlöser i oktober 1870

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 1 - -

 

Typ 4.
Stämpeln graverades den 3 oktober 1870 med årsnummer för 1870-74. Den var i bruk till Nst 16 avlöser 1874. Sista kända avtrycket är från den 29 oktober 1874. Första kända Nst 16 är 27 juni 1874.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 1 1 -

Ånäset
(Västerbottens län)(Västerbotten)

Ett postkontor inrättades i Ånäset 1 maj 1832. Postkontoret nedgraderades till postexpedition 1862. Den 1 januari 1882 blev postexpeditionen upphöjd till postkontor igen.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 5 augusti 1861 med årsnummer för 1861-65. Den var i bruk till typ 2 avlöser senhösten 1869.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      21 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 2.
Stämpeln graverades den 29 oktober 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till 1887/88 då Nst 14 avlöser.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      24 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 2 -

Åre
(Jämtlands län)(Jämtland)

En postexpedition inrättades i Åre den 1 april 1852. Den upphöjdes till postkontor den 1 januari 1882. Redan den 1 oktober 1882 blev postkontoret nedgraderat till poststation.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 22 maj 1868 med årsnummer för 1868-72. Den var i bruk till 25 september 1890. Under de sista 10 åren dock sporadiskt.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 3 2 2

 

Typ 2.
När stämpeln graverades är inte belagt. Avtryck är dock kända från 30 november 1885 och senaste avtrycket är från 15 augusti 1890. Stämpeln avlöses av en Nst 14 med första kända avtryck från 29 april 1891.

Gravör:                      förmodligen W A Barklund
Diameter:                      22 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - - 2

Årjeng
(Värmlands län)(Värmland)

En poststation inrättades i Årjäng den 1 januari 1869. Poststationen upphöjdes till postexpedition den 1 april 1876 och till postkontor den 1 januari 1882.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 24 maj 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till Nst 14 avlöser, avtryck är känt från 30 november 1885 (Nst 14). Nst 10 senaste avtrycket är från 20 april 1884.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 3 2 4

Årset
(Jönköpings län)(Småland)

En poststation inrättades i Årset den 1 oktober 1863.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 18 mars 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till Nst 14 avlöser 1886. Senaste Nst 10-avtrycket är från 3 juli 1885 och första Nst 14 avtrycket är från 7 december 1886.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 4 2 4

Åsbro
(Örebro län)(Närke)

En poststation inrättades i Åsbro den 15 december 1873.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 19 december 1873 med årsnummer för 1873-77. Den var i bruk till Nst 14 avlöser 1888. Det senast kända avtrycket med Nst 10 är från 8 mars 1887 och första med Nst 14 är från 8 december 1888.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      21 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 2 3

Åsele
(Västerbottens län)(Lappland)

En postuppsyningsmansplats inrättades i Åsele den 1 april 1845. Den upphöjdes till poststation den 15 februari 1861 och så småningom, den 15 december 1891 till postkontor

Typ 1.
Stämpeln graverades den 26 april 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var förmodligen i bruk till sekelskiftet. Senast registrerade avtryck är från 26 september 1896. Den användes parallellt med Nst 14 under senare delen av 1880-talet och hela 1890-talet.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      24 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 5 2 2

Åsen
(Södermanlands län)(Södermanland)

En postexpedition inrättades i Åsen den 1 november 1850. Den 1 november 1862 döptes den om till Wingåker.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 18 november 1858 med årsnummer för 1858-62. Den var i bruk till den 1 november 1862 då postexpeditionen ändrade namn till Wingåker.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      21,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 3 - -

Åtorp
(Örebro län)(Värmland)

Ett postkontor inrättades i Åtorp den 1 januari 1837. Kontoret nedgraderades till postexpedition 1857 och sedan till poststation den 1 januari 1868

Typ 1.
Stämpeln graverades den 10 oktober 1863 med årsnummer för 1863-67. Den var i bruk till typ 2 avlöser hösten 1869.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 2.
Stämpeln graverades den 20 augusti 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till typ 3 avlöser hösten 1872.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 3.
När stämpeln graverades vet vi inte men avtryck är känt från 24 november 1872. Den var i bruk till 4 maj 1889. Nst 14 avlöser med första kända avtryck från 30 december 1890.

Gravör:                      förmodligen W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 2 2

Åtvidaberg
(Östergötlands län)(Östergötland)

En postexpedition inrättades i Åtvidaberg den 1 december 1855. Den upphöjdes till postkontor den 1 januari 1882.

Typ 1.
Stämpeln graverades den 18 oktober 1855 med årsnummer för 1855-59. Den var i bruk till typ 2 avlöser hösten 1869.

Gravör:                      A Salmson
Diameter:                      22 mm
Retur:
Sällsynthet:     - 5 2 - -

 

Typ 2.
Stämpeln graverades den 29 oktober 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var förmodligen i bruk till sekelskiftet, senaste kända avtryck är från 17 juli 1899.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      26,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 2 1

Normalstämpel 10, orter på Ä till Ö.

Äppelbo 
(Kopparbergs län) (Dalarna)

 En poststation inrättades i Äppelbo den 1 januari 1874.

 

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 15 oktober 1873 med årsnummer för 1874-78. Den var förmodligen i bruk till sekelskiftet, senaste kända avtryck är från 9 augusti 1899.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 2 2

Äs 
(Södermanlands län)(Södermanland)

Ett postkontor inrättades i Äs den 1 oktober 1750. Postkontoret nedgraderades till postexpedition 1850. Den 1 januari 1882 blev postexpeditionen upphöjd till postkontor igen.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 21 maj 1859 med årsnummer för 1859-63. Den var i bruk till typ 2 avlöser hösten 1869.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      19,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 29 oktober 1869 med årsnummer för 1869-73. Den används som huvudstämpel tills typ 3 tas i bruk hösten 1883 men återkommer då och då sporadiskt fram till sekelskiftet. Senaste avtrycket är från 7 juni 1899.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 2 2

 

Typ 3. 
När stämpeln graverades vet vi inte men tidigaste avtrycket är från 9 november 1883. Den var förmodligen i bruk till sekelskiftet. Det senast registrerade avtrycket är från 20 mars 1898.

Gravör:             förmodligen W A Barklund
Diameter:                      20 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 2 2

Ödeshög 
(Östergötlands län)(Östergötland)

Ett postkontor inrättades i Ödeshög 1 januari 1840. Postkontoret nedgraderades till postexpedition 1 januari 1874. Den 1 januari 1882 blev postexpeditionen upphöjd till postkontor igen.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 1 augusti 1863 med årsnummer för 1863-67. Den var i bruk till typ 2 avlöser vid årsskiftet 1868/69.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      21,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 18 december 1868 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till Nst16 avlöser 1874/75. Senaste kända avtrycket med Nst10 är från 9 december 1874 och tidigaste med Nst16 är från 20 januari 1875.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 2 -

 

Typ 3. 
När stämpeln graverades vet vi inte men tidigaste avtrycket är från 14 april 1880. Den var i bruk till 8 november 1884 (senast kända avtryck). Första kända avtryck av Nst14 är från 25 juli 1885.

Gravör:             förmodligen W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 2 ?

Öfverkalix 
(Norrbottens län)(Norrbotten)

En postuppsyningsmansplats inrättades i Öfverkalix den 1 mars 1832. Den upphöjdes till poststation den 15 februari 1861 och till postexpedition den 1 januari 1876. Den 1 januari 1882 blev postexpeditionen upphöjd till postkontor.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 7 oktober 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till Nst14 avlöser 1884. Senaste kända avtrycket med Nst10 är från 16 februari 1893 och tidigaste med Nst14 är från 17 april 1884.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      27 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 3 2 -

Öfver Torneå 
(Norrbottens län)(Norrbotten)

En postuppsyningsmansplats inrättades i Öfver Torneå den 1 mars 1832. Den upphöjdes till postexpedition den 31 december. Den 1 januari 1882 blev postexpeditionen upphöjd till postkontor.

Typ 1
Stämpeln graverades den 18 oktober 1855  med årsnummer för 1855-59. Den var i bruk till typ 2 avlöser våren 1872.

Gravör:                      A Salmson
Diameter:                      22 mm
Retur:
Sällsynthet:     - 5 2 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 6 maj 1872 med årsnummer för 1872-76. Nu var namnet i ett ord ÖfverTorneå. Den var i bruk till Nst16 avlöser den 8 februari 1881.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      26,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - RR 2 -

Öfverum 
(Kalmar län)(Småland)

En poststation inrättades i Öfverum den 
1 januari 1873.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 13 december 1872 med årsnummer för 1872-76. Den var i bruk till 7 januari 1886 (senast kända datum). Tidigaste kända avtryck av Nst14 är 27 juni 1886.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      25 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 2 4

Ökne 
(Värmlands län)(Värmland)

En postexpedition inrättades i Ökne den 1 december 1855. Den namnändrades till Gillberga den 1 juli 1873.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 18 oktober 1855 med årsnummer för 1855-59. Den var i bruk till typ 2 avlöser i början av 1860.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      19 mm
Retur:
Sällsynthet:     - 3 2 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 11 januari 1860 med årsnummer för 1860-64. Den var i bruk till typ 3 avlöser i början av 1866.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      20,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 19 januari 1866 med årsnummer för 1866-70. Den var i bruk till typ 3 avlöser senhösten 1870.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 4. 
Stämpeln graverades den 26 november 1870 med årsnummer för 1870-74. Den var i bruk till typ 5 avlöser i början av 1873.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      24,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 4 -

 

Typ 5. 
Stämpeln graverades den 19 december 1872 med årsnummer för 1872-76. Den var i bruk till postexpeditionen ändrade namn till Gillberga den 1 juli 1873.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      24 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 4 -

Ölme 
(Värmlands län)(Värmland)

En poststation inrättades i Ölme den 1 oktober 1869.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 7 september 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till 5 november 1885 (senast kända avtryck). Tidigaste kända avtryck med Nst14 är 12 april 1886.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 3 2 4

Önnestad 
(KristiaNstads län)(Skåne)

En poststation inrättades i Önnestad den 1 augusti 1865. Under åren 1865 – 1869 användes en strålstämpel.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 13 november 1869 med årsnummer för 1869-73. Den avlöste en strålstämpel och var sedan i bruk till 2 sept.  1884 (senaste avtryck). Nst14 avlöser med tidigaste kända avtryck 1 augusti 1885.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      26,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 5 3 ?

Öregrund 
(Stockholms län) (Uppland)

Ett postkontor inrättades i Öregrund redan 1645/68. Postkontoret nedgraderades till postexpedition den 1 januari 1874. Den 1 januari 1882 blev postexpeditionen upphöjd till postkontor.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 18 oktober 1855 med årsnummer för 1855-59. Den var i bruk till typ 2 avlöser sommaren 1870.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - 5 2 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 25 juli 1870 med årsnummer för 1870-74. Den var i bruk till 24 maj 1886, det senaste kända avtrycket. Den avlöses av Nst14 med det tidigaste avtrycket den 7 februari 1887.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      27 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 3 2 3

Örkelljunga 
(KristiaNstads län)(Skåne)

En poststation inrättades i Örkelljunga den 1 maj 1861.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 15 juli 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till 4 september 1898 – senaste Nst10-avtrycket. Den 25 september 1900 har vi det första n29 avtrycket.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      27,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - RR 2 1

Örnsköldsvik 
(Västernorrlands län)(Ångermanland)

Ett postkontor inrättades i Örnsköldsvik den 1 juli 1856. Postkontoret nedgraderades till postexpedition den 1 januari 1874. Den 1 januari 1882 blev postexpeditionen upphöjd till postkontor

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 27 november 1855 med årsnummer för 1855-59. Den var i bruk till typ 2 avlöser 1866.

Gravör:                      A Salmson
Diameter:                      21,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - 4 2 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 16 april 1866 med årsnummer för 1866-70. Den var i bruk till 12 april 1879 (senaste kända avtryck), från 15 mars 1874 parallellt med Nst16.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      26,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 1 -

Örreryd 
(Jönköpings län)(Småland)

En poststation inrättades i Örreryd den 1 januari 1874. Den stängdes den 31 mars 1879.

Typ 1. 
När stämpeln graverades har vi inte några arkivuppgifter på, men den har förmodligen funnits vid tidpunkten för poststationens öppnande, och har använts under hela perioden tills poststationen stängdes 1879.

Gravör:           förmodligen W A Barklund
Diameter:                      mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - RR -

Örsundsbro 
(Uppsala län)(Uppland)

En poststation inrättades i Örsundsbro den 1 april 1867. Under åren 1867 – 1869 användes en strålstämpel.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 17 november 1869 med årsnummer för 1869-73. Den avlöste en strålstämpel och var sedan i bruk till sekel- skiftet. Det senaste avtrycket är från 30 juni 1899. Den 9 mars 1898 har vi det tidigaste Nst14-avtrycket registrerat.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      27,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 4 2 2

Örtofta 
(Malmöhus län)(Skåne)

En poststation inrättades i Örtofta den 1 januari 1863. Under åren 1863 – 1870 användes en strålstämpel.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 27 januari 1870 med årsnummer för 1870-74. Den avlöste en strålstämpel och var sedan i bruk till typ 2 avlöser våren 1878.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 4 2 -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 6 maj 1878 med årsnummer för 1878-82. Den var i bruk till Nst14 avlöser. Tidigaste kända avtryck med Nst14 är från 20 juli 1886.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 2 ?

Örträsk 
(Västerbottens län)(Lappland)

En postuppsyningsmansplats inrättades i Örträsk den 1 maj 1861. Den upphöjdes till poststation den 1 oktober 1865.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 10 maj 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var förmodligen i bruk till sekelskiftet. Senaste registrerade datum är den 23 oktober 1899.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 5 3 2

Ösmo 
(Stockholms län) (Södermanland)

En poststation inrättades i Ösmo den 14 maj 1861.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 7 april 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till Nst14 avlöser. Senaste registrerade avtryck är från 5 oktober 1887. Tidigaste Nst14 är från 11 februari 1888.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 4 2 4

Östad  
(Göteborgs och Bohus län) (Bohuslän)

En poststation inrättades i Östad den 1 april 1870

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 19 februari 1870 med årsnummer för 1870-74. Den var i bruk till Nst14 avlöser. Senaste registrerade avtryck är från 21 september 1896. Tidigaste Nst14 är från 3 juni 1898.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 5 2 3

Östanbro 
(Västmanlands län)(Västmanland)

En poststation inrättades i Östanbro den 1 juni 1866.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 10 april 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till Nst14 avlöser. Senaste registrerade avtryck är från 23 december 1893. Tidigaste Nst14 är från 17 maj 1894.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      25 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 5 2 2

Österby 
(Uppsala län)(Uppland)

En postexpedition inrättades i den 1 januari 1869. Den stängdes den 31 december 1875.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 24 december 1868 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till postexpeditionen upphörde.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 4 -

Öster Fernebo 
(Gävleborgs län)(Gästrikland)

En poststation inrättades i Öster Fernebo den 1 januari 1874. Poststationen stängdes den 22 maj 1880.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 19 december 1873 med årsnummer för 1874-78. Den var i bruk tills poststationen stängdes.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      25 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 3 -

Öster Korsberga  
(Jönköpings län)(Småland)

En poststation inrättades i Öster Korsberga den 1 januari 1874.

Typ 1. 
När stämpeln graverades har vi tyvärr inte några uppgifter för men den var förmodligen i bruk till sekelskiftet. Senaste registrerade avtryck är från 28 augusti 1899.

Gravör:          förmodligen W A Barklund
Diameter:                      26 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 2 2

Östersund 
(Jämtlands län)(Jämtland)

Ett postkontor inrättades i Östersund omkr. år 1800.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 10 december 1858 med årsnummer för 1858-62. Den var i bruk till typ 2 avlöser 1865.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 3 januari 1865 med årsnummer för 1865-69. Den var i bruk till typ 3 avlöser sommaren 1872.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      25 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 1 - -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 12 juni 1872 med årsnummer för 1872-76. Den var i bruk till typ 4 avlöser årsskiftet 1873/74.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 3 -

 

Typ 4.
Stämpeln graverades den 3 december 1873 med årsnummer för 1873-77. Den var i bruk till Nst16 avlöser våren 1875 (14 april 1875 tidigaste kända avtrycket).

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 3 -

 

Typ 5. 
När stämpeln graverats vet vi inte men avtryck är kända från januari 1881. Möjligen grave-
rades stämpeln den 14 juli 1880 eftersom en sådan arkivuppgift finns. Den var i bruk till 1883 då Nst14 avlöser (12 december 1883).

Gravör:              förmodligen W A Barklund
Diameter:                      22,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 2 -

Östervåla 
(Västmanlands län)(Uppland)

En poststation inrättades i Östervåla den 1 november 1864.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 26 april 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till Nst14 avlöser. Senaste registrerade avtryck är från 29 januari 1894. Tidigaste Nst14 är från 26 november 1895.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      27 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 5 3 2

Österåsen 
(Jämtlands län)(Jämtland)

En postuppsyningsmansplats inrättades i Österåsen den 1 april 1857. Den upphöjdes till poststation den 1 oktober 1865. Poststationen stängdes den 31 mars 1875.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 2 augusti 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till poststationen stängdes.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      27,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - RR RR -

Österökna 
(Jönköpings län)(Småland)

En poststation inrättades i Ökna den 1 januari 1874. Den 2 februari 1874 bytte poststationen namn från Ökna till Österökna.
Något avtryck Ökna är dock inte känt.

En stämpel "Ökna" graverades av Barklund den 4 oktober 1872?

Typ 1. 
Stämpeln graverades den med årsnummer för. Den var förmodligen i bruk till sekelskiftet.
Senaste registrerade avtryck är från 12 mars 1896. Tidigaste n29 är från 8 november 1900.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 2 2

Östhammar 
(Stockholms län) (Uppland)

Ett postkontor inrättades i Östhammar redan 1645/68. Den 1 januari 1874 nedgraderades postkontoret till postexpedition. Den 1 januari 1882 upphöjdes den åter till postkontor.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 10 december 1855 med årsnummer för 1855-59. Den var i bruk till typ 2 avlöser vid årsskiftet 1859/60.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      22 mm
Retur:
Sällsynthet:     - 4 3 - -

 

Typ 2. 
Stämpeln graverades den 2 januari 1860 med årsnummer för 1860-64. Den var i bruk till typ 3 avlöser våren 1866.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      23,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 - -

 

Typ 3. 
Stämpeln graverades den 17 maj 1866 med årsnummer för 1866-70. Den var i bruk till Nst16 avlöser i januari 1875 (14 januari 1875).

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      26,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 2 2 -

Östra Husby 
(Östergötlands län)(Östergötland)

En postexpedition inrättades i Östra Husby den 10 december 1855. Den upphöjdes till postkontor den 1 januari 1882. Den 1 april 1892 blev postkontoret nedgraderat till poststation.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 18 oktober 1855 med årsnummer för 1855-59. Den var i bruk till Nst16 avlöser. Senaste registrerade avtryck är från 26 ? 1877. Tidigaste Nst16 är från 30 september 1877.

Gravör:                      A Salmson
Diameter:                      22 mm
Retur:
Sällsynthet:     - 5 2 2 -

Östra Karup 
(Kristianstads län)(Halland)

En poststation inrättades i Östra Karup den 1 mars 1868.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 20 augusti 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till Nst16 avlöser. Tidigaste Nst16 är från 29 juli 1876.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      27,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 4 2 -

Östra Torp 
(Malmöhus län)(Skåne)

En poststation inrättades i Östra Torp den 1 augusti 1863.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 1 juni 1869 med årsnummer för 1869-73. Den var i bruk till Nst14 avlöser. Senaste registrerade avtryck är från 1892. Tidigaste Nst14 är från 23 juli 1893.

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      27,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - 4 2 2

Öyebyn 
(Norrbottens län)(Norrbotten)

En poststation inrättades i Öyebyn den 1 januari 1874. Den namnändrades till Öijebyn den 4 mars 1877.

Typ 1. 
Stämpeln graverades den 18 november 1873 med årsnummer för 1874-78. Den var i bruk till 1879 (4 juni). Från 1877 (4 mars) parallellt med Nst16 (Öijebyn).

Gravör:                      W A Barklund
Diameter:                      21,5 mm
Retur:
Sällsynthet:     - - - 4 -

     

Upp     Hem