logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


1912-09-22 Barnens Dag

I samband med Barnens Dag på Lidingö anordnades 3 flygningar.
Under den andra flyggningen uppstod motorproblem så planat
tvingades nödlanda i Värtan.
Special flights were organized for Barnens Dag in aid of sick and
handicapped children. Due to engine troubles the plane crashed in the Värtan bay.


N19120922

Dried cover

Halvofficiellt flygpostmärke och frimärke stämplat Lidingö Villastad 25.9.1912.
Semi Official Air Mail Stamp and stamp cancelled Lidingö Villastad 25.9.1912.


Stämpel Lidingö Villastad:

Kuverten torkades och stämplades Lidingö Villastad 25.9.1912

Cancelled Lidingö Villastad 25.9.1912:

The covers were dried and cancelled Lidingö Villastad 25.9.1912.


Ref.:

Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1910-1936
Lüning, Örjan; Luftposten historia i Norden, The History of Airmail in Scandinavia
http://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/ffc/ffc_191x.php


Hem (Start)      Upp (Top of Page)