logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


1947-01-26 Kastrup

KLM-planet från Amsterdam störtade vid take off efter mellanlandning på Kastrup. Bland de omkomna fanns Sveriges arvsprins Gustav Adolf.
After take off the plane crashed. Among the killed was H.R.H. prince Gustav Adolf.


Använd etikett (Used label)


N1947-01-26b

Svensk etikett Nierinck type b

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Etikett (vit) med texten:

Den försändelse, vartill bifogade kuvert
hört, skadades av brand vid den flygolycka
å Kastrups flygfält den 26.1.47, då bl. a.
H.K.H Prins Gustav Adolf omkom.

1 FEB. 1947
Olav Olsen.

Label in white with the text:

The consignment,which enclosed cover
belomngs, was damaged by fire at the airplane accident
at Kastrupsairport on 26.1.47, when among others
H.R.H. Prince Gustav Adolf was killed
1 FEB. 1947
Olav Olsen.


N1947-01-26d

Svensk etikett Nierinck type d

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Etikett (vit) med texten:

Innehåller
Post som medföjde det holländska planet,vilket
förolyckades vid Köpenhamn den 26 jan. 1947, varvid
Prins Gustav Adolf omkom.

Label in white with the text:

Containing
Mail which was conveyed by the Dutch airplane, which
was wrecked at Copenhagen on 26 Jan. 1947, when
Prince Gustav Adolf was killed.


N1947-01-26e

Svensk etikett Nierinck type e

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Etikett (vit) med texten:

Malmö den 30 januari 1947.
Denna försändelse har skadats vid flyg-
olycka å Kastrups flygfält den 26 januari
1947.
Postkontoret Malmö 1.

Label in white with the text:

Malmö 30th January 1947.
This consignment has been damaged in a airplane
accident at Kastrup ariport on the 26 Janury
1947.
Post Office Malmö 1.Ref.:

Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1937-1988, page 203-205


Hem (Start)      Upp (Top of Page)