logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


1937 Arjeplog

På annandagens middag 1937 utbröt en brand i firman J. Edholms fastighet i Arjeplog.
Men brandkåren var snabbt på plats och utförde enligt lokalpressen ett mycket vackert arbete,
vilket vittnade om den höga standard kåren höll under sin energiska ledning.
I fastigheten fanns också ortens poststation. Trots brandkårens fina insats uppstod stora skador
på inventarierna i postlokalen och våningen en trappa upp.
Men värden för minst 75 000 kronor kunde räddas.


Adresskort


SE19371223

Blankett

Brandskadat adresskort om postförskott.Ref.:

Zetterman, Gunnar; Eldsvåda i Arjeplog
Hembygdsfilatelisten nr 1 2018 sidan 18


Hem (Start)      Upp (Top of Page)