logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Mötestider för våren

OBS Lokalbyten Läs mer!

  • 5 februari Anders Fridell berättar om några intressanta militärobjekt
  • 1 april (Årsmöte) och vårens fynd,.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


1937 Arjeplog

På annandagens middag 1937 utbröt en brand i firman J. Edholms fastighet i Arjeplog.
Men brandkåren var snabbt på plats och utförde enligt lokalpressen ett mycket vackert arbete,
vilket vittnade om den höga standard kåren höll under sin energiska ledning.
I fastigheten fanns också ortens poststation. Trots brandkårens fina insats uppstod stora skador
på inventarierna i postlokalen och våningen en trappa upp.
Men värden för minst 75 000 kronor kunde räddas.


Adresskort


SE19371223

Blankett

Brandskadat adresskort om postförskott.Ref.:

Zetterman, Gunnar; Eldsvåda i Arjeplog
Hembygdsfilatelisten nr 1 2018 sidan 18


Hem (Start)      Upp (Top of Page)