logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Fler exempel på brott

 


SE-Cr 1858-12-05 Postrån mellan Bodara och Staby gästgivargårdar


Svensk etikett om stöld vid jernvägsposten i Malmö

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Använd etikett (Used label)

Etikett (röd) med texten:

Portofritt bref:
har varit stulet från jernvägs-
posten i Malmö.

Used label

Label (in red) with the text:

Free frank letter
has been stolen from railway-
mail in Malmö.


http://netex.se/swedish-interrupted-mail-1667-1975/blad11


SE-Cr 1895-10-09 Norra Lit

Stöld av Postväska.
Theft of Mail Bag.


Svensk etikett om brefv som bortstals vid norra Lits poststation

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Använd etikett (Used label)

Etikett (brun) med texten:

Brefvet har medföljt den
post, som bortstals vid norra
Lits poststation den 9 Ok-
tober 1895.

Used label

Label in brown with the text:

The letter has been enclosed with
the mail, which was robbed at north
Lit Poststation on 9 Oc-
tober 1895.


http://netex.se/swedish-interrupted-mail-1667-1975/blad14


SE-Cr 1896-10-08 Hietaniemi

Stöld av Postväska.

Theft of Mail Bag.


Svensk etikett om stöld i Hietaniemi

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Använd stämpel (Used cachet)

Stämpel (blågrön) med texten:

Tillhört den i Hietaniemi
d: 8/10 stulna posten..

Cachet (blue green) with the text:

Belongs to the in Hietaniemi
o: 8/10 stoolen mail.


http://netex.se/swedish-interrupted-mail-1667-1975/blad14
Ref.:

Aktuellt om Posthistoria Nr 8 2003


Hem (Start)      Upp (Top of Page)