logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


Fler exempel på brott

 


SE-Cr 1858-12-05 Postrån mellan Bodara och Staby gästgivargårdar


Svensk etikett om stöld vid jernvägsposten i Malmö

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Använd etikett (Used label)

Etikett (röd) med texten:

Portofritt bref:
har varit stulet från jernvägs-
posten i Malmö.

Used label

Label (in red) with the text:

Free frank letter
has been stolen from railway-
mail in Malmö.


http://netex.se/swedish-interrupted-mail-1667-1975/blad11


SE-Cr 1895-10-09 Norra Lit

Stöld av Postväska.
Theft of Mail Bag.


Svensk etikett om brefv som bortstals vid norra Lits poststation

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Använd etikett (Used label)

Etikett (brun) med texten:

Brefvet har medföljt den
post, som bortstals vid norra
Lits poststation den 9 Ok-
tober 1895.

Used label

Label in brown with the text:

The letter has been enclosed with
the mail, which was robbed at north
Lit Poststation on 9 Oc-
tober 1895.


http://netex.se/swedish-interrupted-mail-1667-1975/blad14


SE-Cr 1896-10-08 Hietaniemi

Stöld av Postväska.

Theft of Mail Bag.


Svensk etikett om stöld i Hietaniemi

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Använd stämpel (Used cachet)

Stämpel (blågrön) med texten:

Tillhört den i Hietaniemi
d: 8/10 stulna posten..

Cachet (blue green) with the text:

Belongs to the in Hietaniemi
o: 8/10 stoolen mail.


http://netex.se/swedish-interrupted-mail-1667-1975/blad14
Ref.:

Aktuellt om Posthistoria Nr 8 2003


Hem (Start)      Upp (Top of Page)