Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

Godsfrimärke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!


Ispostflygningar - Ice Airmail

Introduktion

Vintrarna 1926 och 1929 var svåra varför speciella ispostflyglinjer inrättades.
På 1930-talet började postflyget att komma igång året runt, varför behovet av ispostflyg upphörde.

Under andra världskriget stränga vintrar stördes speciellt Gotlandstrafiken, varför isluftposttraffik uppehölls under vissa perioder.

Efter kriget ställde isen till problem i Stockholms skärgård. Dessa flygningar ersattes dock av helikopterflyg från och med 1948.

Introduction


1926 Stockhom-Åbo (Stockholm-Turku)1929 Stockhom-Åbo (Stockholm-Turku)


Med violett stämpel.
Cachet in violet.1929 Malmö-Hamburg


Svensk etikett

Använd engelsk etikett.


1940-1942 Gotland


1940

21 februari - 12 april 1940

Ispostflyg Visby 1940

Is-Postflyg No 1 till Visby-Stockholm.

With cachet i violettl.1941

24 februari - 5 april

Ispostflyg Visby 1941

Ispostflyg till Visby 1941.


1942

27 januari - 28 april

Ispostflyg Visby 1942

Isflygpost till Visby 1942.

Premiärturen gick samma dag som Visbys nya flygplats invigdes och utgivningen 15 √∂re Gustav profil h√∂ger.

The first fligth took place the same dayas the inauguration of the new air port of Visby and the issue of 15 öre Gustav V stamp.


1944

Ispostflyg Visby 1950

Aerogram med stämpeln "Med flyg från Visby".

Med flyg från Visby

Den 20 september 1944 kom flygtrafiken mellan Visby och Stockholm igång. Man medtog post som nedlagts i en brevlåda på flygfältet (ej post frÅn Visby postkontor). Denna post behandlades av postverket först efter ankomsten till Stockholm och fick då en violett stämpel: Med flyg från Visby. Frimärkena makulerades p√• Stockholm 1. Dessa försändelser skall inte blandas ihop med isluftpost!


1946-1947 Skärgårdsflyg

Under vintrarna 1946 och 1947 släpptes posten ned med hjälp av fallskärmar.


1946

18 februari - 30 april

Skärgårdsflyg 1946

FFC.


1947

18 februari - 27 april

Skärgårdsflyg 1947

FFC.


1948 Helikopterflyg - Helicopter air mail


Helikopterpost till Skärgården

Från 1948 flögs skärgårdsposten med helikopter under vintrarna,

Läs mer på Helikopterpost


1947 Visingsö


Ispostflyg Visingsö 1947<

Ispostflyg till Visingsö 1947.


Ref.:

Lüning, Luftpostens historia i Norden.


Hem (Start)      Upp (Top of Page)