logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Avbrutna postförbindelser under första världskriget
(Interrupted mail during WWI)

Under det första världskriget var de utrikiska postförbindelserna ofta avbrutna under längre eller kortare tid. Ompost kunde levereras var helt beroende på den aktuella militära situationen.

During the first world war mail service to other countires was often interrupted tof longer or shorter times. If mail could be delivered was due to the military situation.


Använda etiketter mm (Used labels etc)


Retur avsändaren

Brev till Ryssland som returnerats

Brev till Ryssland med violett stämpel.
Cover to Russia with cachet in violet.


Stämpel (violett) med texten:

RETUR AVSÄNDAREN
BEFORDRINGSLÄGENHET SAKNAS

Cachet in violet with the text:

RETURN TO SENDER
MEANS OF CONVEYANCE MISSING


Stämpeln finns listad i Stämpelfakta sid 445, dock utan specifika data.
Användningsperiod: ???
The cachet is listed in the book Stämpelfakta page 445, but withot any data.
Period of use: ???


Ref.:

Sveriges officiella statistik 1918

Eliasson, Åke STÄMPEL-fakta Poststämpeln genom fyra sekler


Hem (Start)      Upp (Top of Page)