logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

1918-10-01 Getå

På grund av ymnigt regnande hade jordmassorna under järnvägsbanken blivit instabila. Kort före Stockholmstågets passerande av Getå uppstod ett jordskred, som tog med sig en längre sträcka av järnvägsbanken. Olyckan förvärrades av att flera vagnar fattade eld.

Due to heavy rain the soil below the embankment had been instable. Shortly before the passage of the train for Stockholm a landslide occured and toke a large part of the embankment. The accident became aggravated when the railway cars caught fire.SE19181001

Brandskadade brev från Getå

Brandskade brev från Getå (Bildkälla Postmuseum).
Covers damaged by fire at Getå (In the collections of the Swedish Postal Museum).

På Postmuseum finns några brandskade brev från Getå. Webmaster har inte haft möjlighet ännu att undersöka dem för att se om det finns några stämplar el dylikt på dem.
The Swedish Postal Museum has a few covers from Getå damaged by fire. The Webmaster has not had the oppurtunity to inspect them to see if there are any cachets or labels on them.


Ref.:

Wikipedia


Hem (Start)      Upp (Top of Page)type_text_box