logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Mötestider för våren

OBS Lokalbyten Läs mer!

  • 5 februari Anders Fridell berättar om några intressanta militärobjekt
  • 1 april (Årsmöte) och vårens fynd,.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

1954-04-27 Hanau, Västtyskland (West Germany)

Skandinavienexpressen från Rom blev påkört att ett lokaltåg, som inte stannat för en stoppsignal.
The Scandinavian Express from Rome collided with a local commuter train, which didn't stop for a red signal.


Etikett (Följebrev) Used slip


SE19540427 typ(e) 3

Följebrev olyckan i Hanau

Bifogat meddelande för olyckan i Hanau.
Enclosed Message for the accident at Hanau.

Etikett (vit) med texten:

Bifogade försändelse har skadats vid tågolyckan i Hanau,
Västtyskland den 27 april 1954.
Postdirektionen, Malmö: den 6 maj 1954.

Label in white with the text:

Enclosed consignment has been damaged at train accident at Hanau
Westgermany 27 April 1954
Postal Directorate, Malmö, 6 May 1954.


Kommentarer (Comments)

Från denna olycka finns också etiketter från Tyskland (type 1 och 2), Danmark (type 4) och Norge.
From this accident also labels from Germany (type 1 & 2), Denmark /type 4) and Norway exist.


Försändelse till Norge

Brev till Norge

Försändelse till Norge med etikett och ambulanskuvert.
Cover to Norway with slip and ambulance cover.


Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010


Hem (Start)      Upp (Top of Page)