logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

1954-09-06 Rörvik

Tåget spårade ur på grund av för hög hastighet. Postvagnen hamnade i en mindre göl, därför är många försändelser vattenskadade.
The train derailed due to too high speed. The Mail van fell in a small pool. That's the reason for the water damages.


Använda etiketter och stämplar (Used labels and cachets)


SE19540609 typ(e) 1

Vattenskadat kuvert från Rörvik

Typ 1 på brevbaksida..
Cover with type 1 on back side.

Stämpel (violett) med texten:

Försändelsen skadad
vid järnvägsolycka
i Rörvik den 6.9 1954
Postdirektionen i Malmö

Cachet in violet with the text:

Consignment damaged by
in railway accident
at Rörvik 6.9 1954
Postal Directorate in Malmö


SE19540609 typ(e) 2

Vattenskadat kuvert från Rörvik

Typ 2 på brevbaksida.
Cover with type 2 on back side.

Stämpel (violett) med texten:

Försändelsen skadad
vid järnvägsolycka
i Rörvik den 6.9 1954

Bredvid denna stämpel sitter alltid en oval stämpel från Södra distriktet.

Cachet in violet with the text:

Consignment damaged by
in railway accident
at Rörvik 6.9 1954

Note Bene! This cachet is always accompanied by an oval cachet from the "Southern District".


SE19540609 typ(e) 3

Vattenskadat kuvert från Rörvik

Typ 3 på brevframsida.
Cover with type 3 on front side.

Stämpel (violett) med texten:

Denna försändelse försenats
och skadats genom tågolyckan i
Rörvik den 6/9 1954.
Postdirektionen i Sth D

Cachet in violet with the text:

This consignment has been delayed
and damaged in the train accident at
Rörvik 6/9 1954.
Postal Directorate in Sth D


SE19540906 typ(e) 4

Etikett typ 4 från Rörvik

Etikett typ 4
Type 4 label

Etikett (vit) med texten:

BIFOGADE FÖRSÄNDELSE HAR FÖRSENATS OCH SKADATS
GENOM TÅGOLYCKAN I RÖRVIK DEN 6/9 1954.
Postdirektionen i Stockholms distrikt.

Label in white with the text:

This consignment has been damaged by fire
in a railway car between Stockholm and
Norrtälje den 12/11 1956.


SE19540906 typ(e) 4a

Etikett typ 4 från Rörvik

Etikett typ 4.
Type 4 label.

.

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen skada vid
järnvägsolyckan i Rörvik
den 6.9 1954

Observera att det andra d:et i skadad saknas!

Label in white with the text:

Consignment damage by at Rörvik
railway accident
on 6.9 1954.

Nota Bene! The second d in skadad (damaged) is missing.


SF19540906 typ(e) 5

Etikett typ 5 från Rörvik

Etikett typ 5 (Foto: Hallvard Slettebø).
Type 5 label.

Etikett (vit) med texten:

Lähetys vahingoiittunuts junacon-
nettomuudessa Ruotsissa.
Försändelsen skadad vid järn-
vägsolyckan i Sverige.
Helsingfors postkontor.

Label in white with the text (in Finnish and Swedish):

Consignment damage in rail-
way accident in Sweden.
Helsinki Post Office.


SF19540906 typ(e) 6

Typ 6  Typ 6 upp och ner

Etikett typ 6.
Label type 6.

Etikett (vit) med texten:

Lähetys vahingoiittunuts junaon-
nettomuudessa Ruotsissa.
Helsingin postikonttori.
Försändelsen skadad vid järn-
vägsolyckan i Sverige.
Helsingfors postkontor.

Label in white with the text (in Finnish and Swedish):

Consignment damage in rail-
way accident in Sweden.
Helsinki Post Office.


SF19540906 typ(e) 7

Typ 7

Etikett typ 7.
Label type 7.


Etikett (vit) med texten:

Försändelsen har skadats vid tågolyckan den 7:de septem-
ber i Sverige.
Helsingfors postkontors ankommande utrikes avdlening.

Typ 7 kan vara en nedklippt version av typ 6.

Etikett (vit) med texten:

Label in white with the text (in Finnish and Swedish):

The Consignment has been damaged in railway acciden on 7 Septem-
ber in Sweden.
Helsinki Post Office department for arrviving mail from abroad.

Cut down Swedish language portion of type 6?


19540906 typ(e) 8

Typ 8

Typ 8 förekommer bara med stämpel Alvest.
Type 8 only with alvesta cancel.

Etikett med texten:

Vattenskadat vid tågkatastrofen i Rörvik den
6 dennes

Label with the text:

Water damage at train accident at Rörvik 6th these month.


Ref.:

Zetterman; Gunnar, Tåolyckan i Rörvik den 6 september 1954, Hembygdsfilatelisten 2014 nr 4 sid 7
Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman: Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
Jönköpings-Posten den 6 maj 1954
La Catastrophe Nr. 6, 8 & 10, sid. (pp) 27, 74 & 28


Hem (Start)      Upp (Top of Page)