logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Mötestider för våren

OBS Lokalbyten Läs mer!

  • 5 februari Anders Fridell berättar om några intressanta militärobjekt
  • 1 april (Årsmöte) och vårens fynd,.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

1969-01-22 Posttåget Göteborg Stockholm (Mail train Gothenburg Stockholm)

Brand uppstod i järnvägsvagnen vid Södertälje orsakat av ett elektriskt element.
An electric element in the railway car caused  a fire to broke out at Södertälje.


Använd etikett (Föjebrev) Used label (Enclosed Message)


SE19690122

Föjemeddelande

Bifogat meddelande. (Bilden har behandlats i Photoshop för att göra texten mer läslig)
Enclosed message. (The picture has been enhanced in Photohop to make the text more readable)

Etikett (vit) med texten:

Postdirektionen
Stockholms distrikt Stockholm den 22 januari 1969
Bifogad försändelse har beklagligvis skadats vid brand inom
posttåget från Göteborg med ankomst till Stockholm den 22 janu-
ari 1969.
Postdirektionen

Label in white with the text:

Enclosed consignment has to our regret been damaged by fire within
mail train from gothenburg to Stockholm with arrival 22 Janu-
ary 1969.


Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
Dagens Nyheter, 23 Januari 1969
Göteborgs-Posten, 23 Januari 1969


Hem (Start)      Upp (Top of Page)