logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är årsmötet den 25 mars inställt.

  • 29 april

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för våren

OBS Lokalbyten Läs mer!

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

1921-12-18 Uden i Holland (The Netherlands)

Brand uppstod i järnvägsvagnen, orsaken okänd.

Fire in railway car, cause unknown


Använd etikett (Used label)


SE19211218

Brandskadat kuvert frå Uden

Brandskadat kuvert från järnvägsbranden i Uden.
Cover damaged by fire from railway car at Uden.


Brandskadat kuver frå Uden baksidan

Brandskadat kuvert från järnvägsbranden i Uden, baksidan.
Cover damaged by fire from railway car at Uden, back side.

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen har brandskadats
å Holländskt område.

Label in white with the text:

The consignment has been damaged by fire
on Dutch territory.


Kommentar (Comment)

Etiketten är ofta vikt runt en av kuvertens sida som "lagning".
The label is often folded around a side as a repairing.

Webmaster har också sett en försändelse från denna olycka till Sverige som försetts med tysk etikett av tyska postverket.
The Webmaster has seen mail from this accident to Sweden with a German label of the German Post Office.

Med tysk etikerr

Försändelse till Stockholm med etikett på tyska.
Cover to Stockholm with label in German.


Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
Nederlandsch Maandblad Voor Philatelie oktober 1975, W. Baron Six van Oterleek, Poststukken van en naar Nederland afkomstig uit treinrampen.
Zetterman, Gunnar, Brand i postvagn, Svensk Filatelistisk Tidskrift år 2005, s. 6


Hem (Start)      Upp (Top of Page)