Warning: include(news_box.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/47/239447/sff.nu/public_html/hembygdsfilatelisterna/olyckspost/railways/uden.php on line 59 Warning: include(news_box.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/47/239447/sff.nu/public_html/hembygdsfilatelisterna/olyckspost/railways/uden.php on line 59 Warning: include(): Failed opening 'news_box.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/47/239447/pear/php') in /storage/content/47/239447/sff.nu/public_html/hembygdsfilatelisterna/olyckspost/railways/uden.php on line 59

logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Mötestider för våren

OBS Lokalbyten Läs mer!

  • 5 februari Anders Fridell berättar om några intressanta militärobjekt
  • 1 april (Årsmöte) och vårens fynd,.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

1921-12-18 Uden i Holland (The Netherlands)

Brand uppstod i järnvägsvagnen, orsaken okänd.

Fire in railway car, cause unknown


Använd etikett (Used label)


SE19211218

Brandskadat kuvert frå Uden

Brandskadat kuvert från järnvägsbranden i Uden.
Cover damaged by fire from railway car at Uden.


Brandskadat kuver frå Uden baksidan

Brandskadat kuvert från järnvägsbranden i Uden, baksidan.
Cover damaged by fire from railway car at Uden, back side.

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen har brandskadats
å Holländskt område.

Label in white with the text:

The consignment has been damaged by fire
on Dutch territory.


Kommentar (Comment)

Etiketten är ofta vikt runt en av kuvertens sida som "lagning".
The label is often folded around a side as a repairing.

Webmaster har också sett en försändelse från denna olycka till Sverige som försetts med tysk etikett av tyska postverket.
The Webmaster has seen mail from this accident to Sweden with a German label of the German Post Office.

Med tysk etikerr

Försändelse till Stockholm med etikett på tyska.
Cover to Stockholm with label in German.


Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
Nederlandsch Maandblad Voor Philatelie oktober 1975, W. Baron Six van Oterleek, Poststukken van en naar Nederland afkomstig uit treinrampen.
Zetterman, Gunnar, Brand i postvagn, Svensk Filatelistisk Tidskrift år 2005, s. 6


Hem (Start)      Upp (Top of Page)