logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


1946-03-25 MS Arabritt

Det finns ingenting i Lloyds register eller andra källor om att fartyget skulle ha råkat ut för något missöde under färden från Gdansk till Norrköping. Fartyg kom med en last kol.
Tydligen har någon smärre incident inträffat. En annan möjlighet är posten eller delar av den var skadad redan innan den lastades ombord. Enligt samtida tidningsuppgifter var förhållandena i polska hamnar så primitiva att det var ett under att man över huvudtaget kunde lasta fartygen.
It is thougt the incident must have been of a minor nature.


SE19460325

Brev från Sofia, Bulgarien till 
Köpenhamn

Brev från Sofia (Bulgarien) till Köpenhamn.
Cover fråm Sofia (Bulgaria) to Copenhagen.

Använd etikett

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen har skadats under
befordran med m/s Arabritt från
Gdansk till Norrköping.

Used label

Label (white) with the text:

From mails damaged during
conveyance by M/S Arabritt from
Gdansk to Norrköping.


Ref.:

Hoggarth, Norman & Gwynn, Robin; Maritime Disaster Mail A Study of mail salvaged from maritime disasters, as casualities of war, collisions, fires, shipwrecks and stranding


Hem (Start)      Upp (Top of Page)