logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Mötestider för våren

OBS Lokalbyten Läs mer!

  • 5 februari Anders Fridell berättar om några intressanta militärobjekt
  • 1 april (Årsmöte) och vårens fynd,.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


1915-05-10 SS Björn

Ångaren Björn uppbringades av en tysk ubåt och fördes till tysk hamn. Fartyget förklarades senare som förborgat.
The Steamer Björn was intercepted by a German submarine and brought to German.


Censur


SE1915-05-10

Bjorn cover front

Brev från Göteborg till Newcastle on Tyne.
Letter to Newcastle on Tyne.

Bjorn cover back with German censorship tape

"Vom Militär geöffnet
    zugegangen:
Postamtlich verschlossen".

Used German censorship tape.

Post från Björn identifieras genom datumstämplarna och den tyska censuren

Mail from SS Björn is identified by the cancellation dates and the German censorship tape.


Ref.:

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Mark, Graham: Imperial & Foreign Mails Sea Conveyance During War 1914-1918


Hem (Start)      Upp (Top of Page)