logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


1916-02-14 Newton

Brand uppstod i lasten just när fartyget skulle läna Sunderland. Orsaken var självantändning.

A fire broke out just when she ship was leaving Sunderland. The cause was spontaneous combustion.


Använda stämplar
Used cachets


SE19160214 typ(e) 1

Brandskadat kuvert från London till Malmö med stämpl för Newton

Brandskadat kuvert från London till Malmö med Newton-stämpel.
Cover from Newton damaged by fire with Swedish cachet .


Stämplet (violett, inramad) med texten:

Skadad vid elds-5 våda ombord å ångaren
"Newton" i Sunderland
den 14 februari 1116.

Boxed cachet in violet with the text:

Damaged in fi-
re on board the steamer
"Newton" in Sunderland
at 14 February 1916.SE19160214 typ(e) 2

Brandskadat kort från USA till Finland med fransk stämpel från Newton

Brandskadat kuvert från London till Malmö med stämpl för Newton.
View card damaged by fire from USA to Finland with Newton cachet in French.


Stämplet (violett, inramad) med texten:

Avarié par incendie
á bord du paquebot
"Newton" á Sunderland
le 14 fevreier 1916.

Boxed cachet in violet with the text in French:

Avarié par incendie
á bord du paquebot
"Newton" á Sunderland
le 14 fevreier 1916.

Damaged in fi-
re on board the steamer
"Newton" in Sunderland
at 14 February 1916.


Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail

Zetterman, Gunnar, Eldsvådan på SS Newton, Filatelisten: Svensk Filatelistisk Tidskrift 2004; årg. 105 (nr 6), s. 264


Hem (Start)      Upp (Top of Page)