logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Mötestider för våren

OBS Lokalbyten Läs mer!

  • 5 februari Anders Fridell berättar om några intressanta militärobjekt
  • 1 april (Årsmöte) och vårens fynd,.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


1956-07-25 MV Stockholm

MV Stockholm kolliderade med den italienska lyxkryssaren Andrea Doria vid Nantucket utanför New York.
Moter vessel Stockholm was in collision with the Italian liner Andrea Doria off Nantucket Island outside New York.


Använda etiketter och stämplar
(Used labels and cachets)


SE19560725 typ(e) 1

Korsband med stämpel från MV Stockholm

Korsband med stämpel från Stockholm.
Wrapper with cachet from MV Stockholm.

Stämpel (violett) med texten:

Försändelsen skadad vid
m/s Stockholms kollision den 26.7 1956
med m/s Andrea Doria.

OBS fel datum i stämpeln!

Cachet in violet with the text:

The consignment was damaged at
mv Stockholm's collision on 26.7 1956
with mv Andrea Doria.

Nota Bene! The date is wrong!


SE19560725 typ(e) 2

Brev med etikett från Stockholm

Brev med etikett från Stockholm. .
Cover with label from Stockholm.
(PROVENANCE: John Woolfe Spink 2006-12-06)

Etikett (vit) med texten:

Bifogade försändelse har
skadats vid kollision mel-
lan M/S Stockholm och M/S
Andrea Doria den 25.7.1956.
Kungl. Generalpoststyrelsens
reklammationskontor.

Label in white with the text:

The enclosed consignment has
damaged at a collision bet-
ween MV Stockholm and MV
Andrea Doria on 25.7.1956.
Royal General Postal Board's
inquiry office


SE19560725 typ(e) 3

Etikett från Stockholm typ 3

Etikett typ 3 från Stockholm.
Label type 3 from Stockholm.

Etikett (vit) med texten:

Bärgat efter kollisionen
"Stockholm"./" Andrea Doria.

Label in white with the text:

Salved after collision
"Stockholm",/ "Andrea Doria"


SE19560725 typ(e) 4

Bref med stämpel från MV Stockholm

Brev med stämpel från Stockholm.
Cover with cachet from MV Stockholm.

Stämpel (violett) med texten:

DAMAGED IN HANDLING
IN THE POSTAL SERVICE

(Skadat under postal behandling

Cachet in violet with the text:

DAMAGED IN HANDLING
IN THE POSTAL SERVICE


Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail


Hem (Start)      Upp (Top of Page)