S.M.S. Albatross

Vykort av S.M.S. Albatross

Albatross. Ryska granater gjorde hålen.

SMPS har sökt efter eventuell innehavare av upphovsrätten till vykortet av Albatross, men inte hittat någon sådan. Om vi misstagit oss var god kontakta SMPS.

Sjöstriden

Det tyska minfartyget Albatross användes för minutläggningsuppdrag i finska viken. Syftet var att stänga inne den ryska flottan.
Under sin tredje resa, i juli 1915, blev hon upptäckt och beskjuten av ryska örlogsmän. Efter att träffats av 25 skott sattes hon på grund strax söder om Herrviks lotsplats på Gotland.

Eftersom Sverige var en neutral stat internerades besättningen i Sveige.


Internering på Tofta

Tofta skjutfält vid Blåhäll var en av de platser som kom att utnyttjas för internering.

Portofritt brev från en sjöman internerad i Tofta. Brevet är censurerat av Militärcensuren i Wisby

Breven var portofria enligt Allmänna Poststadgans bestälser.

Albatross-Brev från internerad sjöman från Albatross


Postkarte von Wisby nach Karlskrona gesandt.

Militärcensur Wisby

Breven samlades ihop i de olika lägren och fördes till Visby för censurering.

Postkort stämplat den 27 december 1916 i Wisby skickat till Karlskrona,
censurerat av Militärcensuren i Wisby.


Briefkarte och Zusammenstellung

Brevkarta och sammanställning för tjänsteposten från Berlin.

Albatross Briefkarte

Albatross Zusammenstellung


Litteratur

Det finns en hel del litteratur om denna händelse, bland annat:

  • Wallberg, Börje; Albatrossposten 1915-1918 En postal episod i första världskrigets skugga LIBRIS-ID 1200871, 1973, 84 s.
  • Hedin, Svante; Albatross: en episod under första världskriget ISBN 91-88036-12-X, 1994
  • Hedin, Svante; Albatross: den fotografiska dokumentationen av en händelse under första världskriget ISBN 91-7100-100-X, 1976

Det finns också ett flertal artiklar i vår Tidskrift MPT; se innehållsförteckningen.

Extern länk

Besök gärna vår samarbetspartners hemsida: Gotlands Militärhistoria.
Rev. D 2011-06-01