1939 M3 Nybroutgåva I

Eftersom vanliga frimärken var perforerade ville Generalpoststyrelsen undersöka om man kunde perforera även militärbreven. Tryckeriet som tryckt M 2 kunde inte utföra detta, varför beställningen gick till AB Sture Ljungdahl i Nybro.

M 3 togs i bruk vid krigsutbrottet.

Militärbrev M3 framsida

Framsidan.

Militärbrev M3 baksida

Baksidan.


Genomstick

M 3:s tryckark bestod av 6 kuvertämnen. Det finns därför 6 olika typer av genomstick.

Militärbrev M3 II

Typ II

Undre raden börjar med en punkt. Högra ramen slutar med en punkt.

Militärbrev M3 II

Typ IV

Undre raden har två punkter och två korta streck.


Varianter

M 3 bjuder på flera olika varianter.


Militärbrev M3 II med bred undermarginal

Typ v5

Stort avstånd mellan märket och undre genomstickslinjen.
Undre raden börjar med en punkt. Högra ramen slutar med en punkt (Genomstick typ II).

Militärbrev M3 II

Typ v6 på brev

Litet avstånd mellan märket och undre genomstickslinjen.


För detaljerade beskrivningar av varianter och olika genomstick hänvisar vi till handboken.





Rev. D 2011-06-01