Post till och från Svenska FN-soldater

Inledning

Under årens lopp har Sverige deltagit i många FN-operationer.

Svenskt frimärke med FN-soldater

F 2183 2000. Vårt 1900-tal 3: 1970-1999
(Sverige i världen)


Svenska FN-missioner

Poststämplar

Poststämplar använda av svenska FN-styrkor finns förtecknade i:

MPT Nr. 39/1996 Poststämplar använda av de svenska FNstyrkorna
Nya stämpelbeteckningar av Richard Bodin

Index

(Exempel på större svenska missioner. Se även FN i vår Wiki.)

Mera FN-post

(På engelska, på vår medlem Lars Lindblads hemsida)


 Field post from SWECON/UNMIL Liberia

Upp    StartsidanRev. G 2011-06-01