Välkommen till vår hemsida

Extra årsmöte

Styrelsen har upprättat förslag till extra årsmöte som avhålles under NorrPhil 2022 i Täby. Lokal är Tibble Gymnasium seminarierummet klockan 16:00-18:00. F g årsmöte tog beslut om nedläggning av SMPS. Anledningen till det extra årsmötet är att det krävs två beslut på årsmöten att SPMS verksamhet ska läggas ned.

Läs mer!

  • Sveriges Militärpostsällskap (SMPS) bildades 1975 i syfte att sammanföra samlare av svensk mililtär posthistoria. Vi är ca 75 medlemar; de flesta boende i Sverige, men det finns också många i utlandet.
  • Två gånger om året ger vi ut Militärpostal Tidskrift (MPT).
  • Några av våra medlemmar ställer ut på nationella och internationella  utställningar, andra forskar i diverse arkiv, men de flesta nöjer sig med att bara vara samlare.
  • Läs mera!

Kommande möten

(Dagens datum: 2022-10-03)

Läs hela mötesprogrammet!


Evenemangskalender


Exempel på våra samlingområden

Censur

Astrid Lindgren jobbade på "snuskavdelningen..."

Marinpostnummer

Marinpostnummer infördes den..

Postanstalten

Läs mera!

Litteratur

Läs mera!

FN

FN

UNTSO

Svarsmärken

m6

M 6

"Interneringspost"

Albatorss brev

S.M.S. Albatross

Fältpostnummer

Femsiffriga fältpostnummer användes av...

Rapport från vår ordförande

SMPS - Styrelsens motion om nedläggning av SMPS under 2022 och beslut på stämma
Sveriges Militärpostsällskap (SMPS) bildades 1975 i syfte att sammanföra samlare av svensk militär posthistoria. Detta innebär att föreningen uppnår den aktningsvärda åldern av 47 år under 2022. Styrelsen har efter att noga analyserat olika alternativ för sällskapets fortlevnad beslutat att förslå att Sveriges Militärpostsällskap avvecklas/läggs ned varvid sista verksamhetsåret blir år 2022. Under året räknar vi med att ge ut två MPT med Staffan Karlsson som redaktör.
Läs mer

Senaste nytt

Nätverk

Nätverk för hemsidor

Läs mer!

Fp-nummer

Sammanställning av fp-nummer

fp-nummertabell

MPT

Innehållsregistret är uppdaterat tom nummer 88 2020

MPT

MPT nr 91

NYTT NUMMER!

Mötestider för 2022

Anslagstavla

Hjälp önskas!

censur

Varför engelsk censur?

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.

Nytt nummer av MPT

MPT nr 91

Läs mera!

logo

Nytt och uppdateringar

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Samlamera
Samlamera


Böcker

PLU

Postlägenheter till utlandet 1940-1945

Boken är slutsåld.

Medlemmarnas småannonser


UppRev. AC 2012-08-13