// Include header include('../include/header.php'); include('../include/sub_links_monthly.php'); ?>
President Franklin D. Roosevelt
Månadens objekt (forts.)


(Haiti forts)

From the Franklin D. Roosevelt Collection.

Svaret

Svaret finns på albumbladet. Förenta Staternas president Franklin D. Roosevelt var en stor frimärkssamlare. Han uppvaktades ofta både vid privata och officiella tillfällen med frimärken.

Efter hans död fördes de delar han erhållit "ex officio" till Franklin D. Roosevelt Presidential Museum and Library in Hyde Park. Den privata delen såldes på auktioner hos Harmer under 1946 och inbringad över 200.000USD.

Dessa märken är inte några rariteter bar för att Roosevelt ägt dem. De få betraktas mera som en rolig grej i kuriosakabinettet. Sådana här märken dyker upp då och då, på auktioner i USA och Canada.


Märkena är också stämplade på baksidan.

Auktionsomslag


Roosevelt and Churchill at Casablanca

Franklin D. Roosevelt och Winston Churchill i Casablanca

WWI, Pearl Harbor

Pearl Harbor


Jag inledde med att säga att många storsamlare lockats av Haiti. En av dem var överste Lagerlöf, som gett Postmuseum stora donationer. Nä han gjort en donation av Haiti och Korea skrev Nils Strandell ett Kåseri i aprilnummret 1946 av SFT, som slutade: I Haiti har man roat sig med att - i huvudsak - arkebusera presidenter, men hur ser det nu ut i Europa?

PS

Roosevelt var en av andra värdskriget huvudaktörer. Därför tyckte jag att detta objekt kunde passa in på vår hemsida. Kanske lite långsökt!

Rev. c 2011-06-01