Månadens objekt från år 2009

Inledning

Här är en sammanställning av alla objekt från år 2009.


Januari - Marinpostnummer 2248

Brev med marinpostnummer

Brev till Marinpostnummer 2248

Bruksbrev

Webmaster tyckte att vi skulle börja det nya året med ett vanligt bruksbrev.

Ett brev med militärt svarsmärke använt som det var tänt att användas. Hä är det ingen filtelist som varit framme med saxen, dvs inga kilometerbreda marginaler utan märket är klippt längs de streckade linjerna
ingen lyxstämple "mitt i nyllet" utan brevet har troligen laggts på närmsta brevlåda eftersom det är maskinstämplat
Troligen en hustru som skriver till sin inkallade make.

Marinpost 2248 stod för Batteri Roten i Stockholms Kustartilleriförsvar.


Februari - S.M.S. Albatross

Februari månads objekt finns nu på sidan S.M.S. Albatross.


Mars - Karta över sydöstra Sverige

kart från War Office

Karta från War Office

Karta

Månadens objekt är en karta. Kartan är publiserad av War Office i Storbritanien 1940 (2nd edition 1942).

Text: War Office

Dessa kartor användes av RAF:s piloter på bombplanen under det andra världskriget.


Karta över Blekinge

Kartans nedre vänstra hörn.

Karta över Blekinge

Norra Gotland.


April - NATO

April månads objekt finns nu på sidan NATO.


Maj - Haiti

Sc # 219 President Oreste Zamor.

Haiti är ett land som har mycket att erbjuda en filatelist. Området har lockat både svenska och utländska storsamlare.

Nu undrar ni alla förstås vad frimärken från Haiti gör på SMPS:s hemsida.

Klicka här för svaret!Juni - M5II med "komma"

Svarsmärke M5 II v2, med "komma".

Om man vill ha en samling som går lite utöver en ren "katalogsamling", så har militära svarsmärken mycket att erbjuda. Till skillnad från den så kallade klassiska filatelin så är de flesta varianter överkomliga i pris.

Vid tryckingen av M5 typ II fastnade något hårt föremål, exempelvis ett sandkorn på tryckplåten så att en repa uppkom. Under tryckning förflyttades detta föremål så att ett "kommatecken" uppstod.Ovanstående bilder visar hur kommatecknet blivit större och större.
Notera också strecket genom ramen ovanför G i Sverige.


Juli - M11A v1 Upp- och nedvänt svarsmärke"

Svarsmärke M11A v1, Upp- och nedvänt svarsmärke".

Det är inte bara världen som är upp och ned emellanåt. Även militära svarsmärken har ibland svårt med detta.
M11A trycktes med en trefärgsoffsetpress. Vid överföringen till tryckplåten av svarsmärkesbilderna placerades en bild upp och ned.


Svarsmärket rättvänt


Augusti - M9 v6 skyddstryck med bred överkant

Militärbrev M9 v6

Svarsmärke M9 v6, Skyddstryck med bred överkant.

Kuverten för M9 har blått skyddstryck på kuvetets insida. På variant sex har skyddstrycket en 92 mm bred överkant på munfliken.


Militärbrev M9 v6 framsida

Framsidan av Militärbrevet


September och Oktober - Svarsmärke M1

Dessa objekt finns nu p&ariing; en egen sida: Militärbrev M1


November - Ubåtspost

Under första världskriget var Tyskland avspärrat pga den engelska sjöblockaden. För att kunna importera viktiga råvaror och utväxla post startades Deutsche Ozean-Rhederei GmbH, som skulle bedriva verksamheten mha ubåtar. För att kringgå postmonopolet skulle portot betalas dels med vanliga tyska frimärken och dels med att man köpte en försäkring, som skulle täcka själva fraktkostanden.


Tauchbootbrief

Framsidan. T.B. står för Tauchboot Briefverkehr, D.O.R. för Deutsche Ozean-Rhederei.

Tauchbootbrief baksida

Baksidan.

De två första resorna 1916 till USA med Deutschland medförde bara officiell post. Den 26 augusti 1916 lämnade ubåten Bremen Tyskland med destination USA, men hon försvann spårlöst. Inför Deutschlands tredje resa informerades även allmänheten om möjligheten att kunna skicka brev till USA och länder som hade postförbindelse med USA. Även brev från övriga centralmakter accepterades.

Det oinskränkta ubåtskriget ledde dock till att USA den 3 februari 1917 bröt de diplomatiska förbindelserna med Tyskland vilket ledde till att Deutschlands tredje resa måste inställas och posten returnerar till avsändarna.

Deutschland och de övriga beställda ubåtarna konverterades till militära ubåtar.


December - Ett 75-års minne

Saar Volksabstimmung 1935 på rekbrev

1934, 1 november Volksabstimmung (Folkomröstning) Saargebiet på rekbrev

Kort före slutet av första världskriget ockuperade Frankrike Saarområdet. I freden i Versailles bestämdes det att området skulle vara ett mandat under NF.
1935 skulle en folkomröstning hållas om områdets framtida status.
För att omröstningen skulle ske under ordande former övervakades den av bland annat en svensk bataljon.

Läs mera om SaarbataljonenUpp    StartsidanRev. E 2011-06-01