Månadens objekt från år 2010

Inledning

Här är en sammanställning av alla objekt från år 2010.


Januari och Februari - Saarbataljonen

M2 på brev till Svenska Saarbataljonen

M2 använt på brev skickat till Saar, notera adressen.

MbK 4 stämplat Svenska Saarbataljonen

MbK 4 Skickat från Saarbataljonen.


Dessa objekt finns på en egen sida för Saarbataljonen


Mars - Jacket i kronan

M2 variant jacket i kronan

I vår miniseriera av varianter på svarsmärken har turen nu kommit till "Jacket i kronan"

M2:s retuscher finns beskrivna i MPT Nr 66 2009 sid 9.
Numret kan beställas hos vår Redaktör


April - 1929-års fälttjänstgöring

Militärbrevkort från 1929

Militärbrevkort MbK 3 från 1929-års fälttjänstgöring stäplat Fältpost 3.

Under 1929-års fälttjänstgöring tilldelades deltagarna Militärbrev med svarsmärke M1 och
Militärbrevkort MbK 3.


Maj - Koreakriget

brev från NNSC

Brev från NNSC till Sverige. (Adressaten borttagen av integritetsskäl)

I juni 1950 bröt Koreakriget ut. Efter hårda strider inleddes förhandlingar 1951, men först i juli 1953 kunde ett vapenstillestånd undertecknas.

Demarkationslinjen går längs 38:e breddgraden. Stilleståndsavtalet övervakas av NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission). Medlemmar blev Sverige, Schweiz, Polen och tjeckoslovakien.


Juni - Norsk censur

Passert postkontrollen

Brev från Tromsö till Finland med stämpeln
Passert Postkontrollkontor Nr. 8.

Den 9 april 1940 anföll Tyskland Danmark och Norge. Danmark föll nästan omedelbart, medans striderna i Norge pågick till början av juni. I områden som kontrollerades av norska styrkor censurerades posten, i Finnmark till den 26 juni.

Se även sidan censur.


Juli/Augusti - ONUC


Postsparbanksbok använd i Kongo

På fältpostkontoret kunde man också sätta in eller ta ut pengar.

Belgiska Kongo blev självständigt den 30 juni 1960. Perioden 1960-65 kallas "la pagaille", dvs kaoset. Väpnade styrkor gjorde uppror och provinsen Katanga bröt sig ur.

Landet begärde hjälp av FN som sände trupper (1961-54). I styrkan deltog även svenskar.

Se även sidan ONUC.September - Egypti mörker


Militärkortbrev från Gästrikslandskriget

Militärkortbrev MbK 4 med fätpoststämpel.

År 1936 hölls höstens fälttjänstövning i Gästrikland. En överlägsen fientlig styrka tvingade de svenska försvararna att retirera innan förstärkningar skeppats in så man kunde gå till motanfall.

Innan övningen hölls Sveriges dittills största luftförsvarsövning. Bland annat mörklades Gävle som utsattes för bombanfall. Enligt Svenska Dagbladet den 27 september rådde Egypti mörker i Gävle.

Se även sidan fälttjänstövningar.


SvD september 1936

Svenska Dagbladet den 27 september 1936.Oktober - Försöksstämplar 1938


Militärkortbrev från Gästrikslandskriget

Militärbrevkort med fältpoststämpel.

Under fälttjänstövningarna 1938 användes på prov rektangulära handgummistämplar.

Försändelsen till vänster är som framgår av både frankeringen och adressaten filatelistisk. Avsändaren är också en känd posttjänsteman.

Se även sidan fälttjänstövningar.


Militärt svarsmärke med försöksstämpel

Svarsmärke med försöksstämpel.

Märket till vänster är orderstämplat av en frimärkssamlare. Det framgår av de breda marginalerna och att stämpeln är centralt placerad. Dessutom var svarsmärkena avsedda för de inkallades anhöriga, så att de skulle kunna skicka brev portofritt till den inkallade. Svarsmärken bör därför normalt vara avstämplade med vanliga civila poststämplar!


November - Val till Andra Kammaren

.


Militärbrevkort för röstlängsutdrag, baksidan

Militärbrevkort för röstlängdsutdrag.

Militärbrevkort för röstlängsutdrag, framsidan

Militärbrevkort för röstlängdsutdrag.

1940 ägde val rum till Andra Kammaren. Eftersom många låg inkallade och därför inte kunde rösta på sin hemort togs speciella militärbrevkort fram för röstlängdsutdrag.

Se även sidan för militära helsaker.


December - Jul


Julgran

Postmuseums julgran.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.Upp    StartsidanRev. F 2011-06-01