logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt för 2018

Tanken är här att vi varje månad skall visa något eller några intressanta objekt.


December - Return to Sender

Letter returned to sender

Letter returned to sender

Brev adresserat till Köpenhamn.


Den 9 april anföll Tyskland Danmark och Norge. Då upphörde postutväxlingen mellan Storbritannien och Danmark, varför brevet returnerades till avsändaren.


November - Äntligen fred!


Moskauer Hilfscomité

Brev till en hjälporganisation för ryska krigsfångar.


Den 11 november klockan 11 inträdde vapenstilleståndet i Första världskiget.
Det vill säga för 100 år sedan!
Rev. N 2019-01-07