logo

Möten

 • 29 september
 • 20 oktober
 • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande

Jan-Ove Brandt
Ripstigen 1
SE-170 74 Solna
Sweden
+46-8-85 48 98

Kassaförvaltare

Lars Höjing
Kråksångsvägen 31
SE-585 65 LINGHEM
Sweden
+46-(0)13-702 98

Sekreterare, Redaktör och Arkivarie

Staffan Karlsson
Kikarvägen 19
SE-175 46 Järfälla
Sweden
+46-8-8-580 124 33

Webmaster

Gunnar Zetterman

Revisor

Richard Bodin

A meeing in the Postmusem

Bild från ett medlemsmöte på Postmuseum


Kontakter

KONTAKTFORMULÄR för styrelsen och övriga funktionärer.


Expertgrupp

Vår expertgrupp försöker i mån av tid svara på korta mejlfrågor.
KONTAKTA EXPERTGRUPPEN

Richard Bodin

 • Frivilliga i utlandet
 • FN-post
 • Svensk militärpost i utlandet

Jan-Ove Brandt

 • Beredskapen

Staffan Karlsson

 • Censur
 • Krigsfånge- och interneringspost

Lars Lindblad

 • Svarsmärken
 • FN-post

Gunnar Zetterman

 • Marinpostnummerr
 • SFK
 • Katastrofpost

Upp    Startsidan


Rev. H 2018-11-08