logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

 • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande

Jan-Ove Brandt
Ripstigen 1
SE-170 74 Solna
Sweden
+46-8-85 48 98

Kassaförvaltare

Lars Höjing
Kråksångsvägen 31
SE-585 65 LINGHEM
Sweden
+46-(0)13-702 98

Sekreterare, Redaktör och Arkivarie

Staffan Karlsson
Kikarvägen 19
SE-175 46 Järfälla
Sweden
+46-8-8-580 124 33

Webmaster

Gunnar Zetterman

Revisor

Richard Bodin

A meeing in the Postmusem

Bild från ett medlemsmöte på Postmuseum


Kontakter

KONTAKTFORMULÄR för styrelsen och övriga funktionärer.


Expertgrupp

Vår expertgrupp försöker i mån av tid svara på korta mejlfrågor.
KONTAKTA EXPERTGRUPPEN

Richard Bodin

 • Frivilliga i utlandet
 • FN-post
 • Svensk militärpost i utlandet

Jan-Ove Brandt

 • Beredskapen

Staffan Karlsson

 • Censur
 • Krigsfånge- och interneringspost

Lars Lindblad

 • Svarsmärken
 • FN-post

Gunnar Zetterman

 • Marinpostnummerr
 • SFK
 • Katastrofpost

Upp    Startsidan


Rev. H 2018-11-08