logo

Nytt och uppdateringar

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nästa möte

  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april (Årsmöte)

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 85
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

  • 3 april (Årsmöte) Valt ämne för dagen blir Pansarskeppet HMS Gustaf V.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Bli medlem

Som medlem för du

  • två gånger om året tidskriften Militärpostal Tidskrift
  • 10 medlemsmöten per år
  • tillträde till föreningens auktioner
  • chansen att träffa likasinnade
  • full tillgång till våra hemsidor

Medlemsavgiften är: 

250kr för medlemmar i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.

300kr för medlemmar i övriga länder.  

Föreningens plusgirokonto är: 27809-3

Bankkonto vid utlandsbetalning:
NORDEA
IBAN SE42 9500 0099 6034 0027 8093
BIC NDEASESS

Medlemsavgiften kan också erläggas med sedlar i valutorna USD och EURO.
(Kontakta Er bank för aktuella valutakurser!)

Medlemsavgiften kan också betalas med PayPal. Kontakta webmaster (sekreteraren) för mera information!

Kassaförvaltare

Kassaförvaltare Lars Höjing


Ansökningsblankett

Upp    Startsidan


Rev. I 2018-11-08