Innehållet i nr. 68

  1. Fyrkant på Post
  2. Hörningsholms kustposition (förfalskningar)
  3. Vinterkriget - Bataljon Sederholm
  4. Koncentrationsläger i Finland
  5. Militär posthistoria ...
  6. Svensk fånge på Grini
  7. Interneringspost
  8. FN-brev från Syrien
  9. Mellan krig och idyll

FYRKANT på POST

Militärbrev

Detta är den andra delen av J.-O. Brandt & E. Zetterbergs artikel om provtryck och essäer för militära helsaker. Del ett publicerades i MPT nr 67.


Bataljon Sederholm

Kort skickat till Bataljon Sederholm

Kort skickat till Bataljon Sederholm

Bataljon Cederholm är en av de minsta kända händelserna under det andra världskriget. Svenska soldater skickades till Finland för att hjälpa till med att evakuera de områden som skulle avträdas till Sovjet efter Vinterkriget.

Se även Bataljon Sederholm av Eric Björklund.


Interneringspost

Krigsfångepost

Brev från internerad polsk U-båsofficer avstämplat i Vaxholm

Under kriget internerades tre polska ubåtar i Sverige efter att ha sökt nödhamn.
Se även sidan för interneringspost.Beställning av MPT

MPT nr 68 kan beställas hos redaktören för 80 kronor + porto.


¬©Sveriges Militärpostsällskap, Webmaster: Gunnar Zetterman, V1.4.0