Innehållet i nr. 72

  1. Postala fältpoststämplar 1859
  2. Militärposthistoria sedd genom brev
  3. Hemvärnet
  4. Socialstyrelsens slutna utlänningsläger
  5. Brittiska frivilliga i Finland 1940
  6. SFK
  7. Filatelistisk hemslöjd
  8. Felaktig behandling av militärförsändelser
  9. m.m.

Socialstyrelsens slutna utlänningsläger 1940-46

Postkort från Moskva

Postkort från Moskva till Smedsbo

Ett mörkt kapitel i svensk historia.


Interneringspost Fp 700

Brev från internerad

Brev från norsk internerad militär i Sverige, felaktigt lösenbelagt

Staffan Karlsson berättar vad som döljer bakom denna adress.Beställning av MPT

MPT nr 72 kan beställas hos redaktören för 80 kronor + porto.

-->


Upp    Startsidan


Rev. A 2012-11-20