Innehållet i nr. 84

  1. Beredskapsverket
  2. Greklandshjälpen
  3. Transitering av tysk fältpost 1940-45
  4. Militära helsaker adresserade till utlandet
  5. Postutväxling med utlandet 1939-45
  6. Vad berättar adresser och avsändare?
  7. m.m.

Greklandshjälpen

Sida ur nr 84

'

Brev till svenska legationen i Sofia.

Inkallelse

Sida ur nr 84

'

Förstärkt försvarsberedskap 1939.
Beställning av MPT

MPT nr 84 kan beställas hos redaktören för 150 kronor + porto.Upp    Startsidan


Rev. A 2017-11-28