Innehållet i nr. 88

  1. Kronopoststämplar vid Skaraborgs Regemente under 1700-talet
  2. M2 Ett minnesbrev från SAAR
  3. För 75 år sedan avslutades Andra världskriget i Europa
  4. Flyktingförläggningen Skatås
  5. mm

Kronospoststämplar

Kronopost

Kronopoststämplar är ett område som är dåligt utforskat. Patrik Larsson har ägnat mycket tid om dessa vid Skaraborgs regemente.

Andra Världskriget i Europa

I detta nummer behandlas åren 1939-1941.

Flyktinglägret Skatås

Flygpostbrev från Amsterdam

Flygpostbrev från Amsterdam

I maj 1945 anlände de förta av de vita bussarna. Det var överlevande från tyska koncentrationsläger. Se &auven MPT nr 87

Flygpostbrev från Amsterdam

Vykort från Holland


Beställning av MPT

MPT nr 88 kan beställas hos redaktören för 150 kronor + porto.Upp    Startsidan


Rev. A 2017-11-28