Innehållet i nr. 90

  1. Andra världskriget i Europa 1944-1945
  2. Hansakatastrofen
  3. Svarttjärn/Ingels
  4. SAAR.bataljonen 1934-35
  5. "The H. Hohndorf collection"
  6. mmHansakatastrofen


Beställning av MPT

MPT nr 90 kan beställas hos redaktören för 150 kronor + porto.Upp    Startsidan


Rev. A 2022-01-16